Dôchodcovia dostanú zadarmo drevo alebo brikety

09.10.2018 10:00
kôš, drevo
Drevo na vykurovanie dostanú penzisti s nízkymi príjmami.

Mesto Nové Zámky poskytne dôchodcom a obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii príspevok na vykurovanie formou v naturáliách. Ľudia dostanú drevené brikety alebo palivové drevo.

Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, ktoré zároveň stanovilo podmienky. Nárok na túto formu pomoci majú ľudia v hmotnej núdzi, poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov podľa osobitného predpisu. Požiadať o ňu môžu aj poberatelia starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku.

Zároveň musia mať trvalý pobyt v Nových Zámkoch a preukázateľne žiť v rodinnom dome, prípadne v záhradkárskej osade v intraviláne alebo extraviláne mesta a zabezpečovať si vykurovanie tuhým palivom. V prípade dôchodcu nesmie jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb v jednej domácnosti prekročiť 450 eur.

Ako informuje mesto Nové Zámky, žiadateľ musí predložiť tlačivo, občiansky preukaz a potvrdenie úradu prácu o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie o podanej žiadosti na priznanie tejto pomoci. Seniori predložia potvrdenie o výške svojho dôchodku a tiež o príjme osoby v spoločnej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac. Žiadosť si môžu podať od októbra do konca vykurovacej sezóny 2018/2019.

#hmotná núdza #drevo #Nové Zámky #pomoc dôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Pokúste sa vyrovnať s bolesťami aj radosťami, len tak môžete postúpiť ďalej.
Splňte všetko čo sľúbite,...

+ Prečistite si svoj organizmus, momentálne to potrebujete.
Všetky chyby sa dajú napraviť, preto sa zbytočne...