Na Myjave budú oslavovať a spomínať na štúrovcov

17.09.2018 14:00
štúrovci
Prvá Slovenská národná rada po prvý raz zasadala v Myjave 19. septembra 1848. Predsedom sa stal Jozef Miloslav Hurban, ďalšími členmi úzkeho vedenia boli Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža. Štúr, v hornom rade tretí sprava, 19. septembra na zhromaždení v Myjave vyhlásil nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády. Autor:

Spomienkové zhromaždenie na počesť 170. výročiu vzniku prvej Slovenskej národnej rady sa uskutoční v stredu v Myjave. Podujatie pripomenie, že 1. Slovenská národná rada vznikla v roku 1848 vo Viedni ako symbol odporu slovenského národa proti uhorskej nadvláde a útlaku.

Zhromaždenie sa začne o tretej popoludní pred sídlom Slovenského národného múzea. Nasledovať bude príchod historického sprievodu, ktorý priblíži atmosféru zo septembra 1848 v Myjave po príchode štúrovcov.

Návštevníci uvidia aj rekonštrukciu vyhlásenia nezávislosti národa slovenského, ktorá sa uskutočnila po príchode štúrovcov do Myjavy,“ informovala Zuzana Vášáryová z centra múzejnej komunikácie SNM. Národné múzeum podujatie organizuje v spolupráci s Národnou radou, mestom Myjava a Maticou slovenskou.

Prvá Slovenská národná rada vznikla 16. septembra 1848 na 200-člennom zhromaždení vo Viedni. Po prvý raz zasadala v Myjave 19. septembra 1848 v dome Anny Kolényiovej. Prvým predsedom sa stal Jozef Miloslav Hurban, ďalšími členmi úzkeho vedenia boli Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža. Štúr 19. septembra na zhromaždení v Myjave vyhlásil v mene SNR nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády, autonómiu.

Tento vrcholný politický orgán so sídlom v Myjave, ktorý zároveň nahrádzal aj vládu, stál v rokoch 1848 až 1849 na čele ozbrojených dobrovoľníckych výprav proti uhorskej dominancii a za národnopolitické požiadavky obsiahnuté v programovom dokumente Žiadosti národa slovenského. V rokoch 1869 – 1918 zastupovali Slovákov v dolnej komore uhorského snemu volení poslanci, pričom sa ustanovili aj prvé politické strany.

Ako ďalej pripomenula Zuzana Vášáryová zo SNM, Myjava bola v rokoch 1848 – 1849 centrom slovenského národného pohybu vtedajšieho Horného Uhorska. Bol to jeden z dôvodov, prečo si vodcovia národného hnutia tento región vybrali ako centrum a základňu počas prvej dobrovoľníckej výpravy. K výberu lokality prispelo aj pôsobenie Anny Kolényovej, vdovy po evanjelickom farárovi a národnom buditeľovi Samuelovi Kolénym. Ženy z rodiny šili kokardy a zástavy.

V súčasnosti je dom Anny Kolényovej národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave s expozíciou o dejinných udalostiach meruôsmych rokov. Múzeum organizuje aj krátkodobé výstavy a patrí pod neho aj Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.

#oslavy #história #štúrovci #Slovenská národná rada #rok 1848
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Vaše zdravie dnes dostane nový nádych, máte sa načo tešiť.
Naučíte sa obhájiť samého seba a stáť si za...

+ Dnes bude pre vás veľmi vyčerpávajúci deň, ktorý však zvládnete ľavou zadnou.
Neodkladajte povinnosti na...