Minimálny dôchodok? Dostať ho môžu aj živnostníci

, 23.05.2019 06:00
peniaze, dôchodok, peňaženka, euro
Ak žiadateľovi o starobný dôchodok vyjde nízky dôchodok, ale bude mať 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok automaticky, bez žiadosti dorovná do úrovne minimálneho dôchodku. Autor:

Človek, ktorý odchádza do penzie, ale zarábal málo a hrozí mu tak nízky dôchodok, môže po splnení podmienok dostať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku. Týka sa to aj živnostníkov, ktorí platia nízke odvody.

Do sumy penzijného minima sa automaticky zvyšujú starobné, predčasné aj invalidné dôchodky vypočítané v nižších sumách, a to všetkým, ktorí splnia podmienky. O zvýšení starobného dôchodku na minimálny Sociálna poisťovňa rozhoduje pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení dôchodkového veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného starobného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny.

Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia. Minimálny dôchodok môžu získať aj živnostníci, ktorí platia minimálne odvody – musia však získať aspoň 30 rokov zákonom stanoveného tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Platí totiž, že čím dlhšie poistenec odvádza poistné a čím je výška poistného vyššia, tým vyšší bude aj jeho budúci dôchodok či iné dávky.

Ak žiadateľovi o starobný dôchodok vyjde nízky dôchodok, ale bude mať 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok automaticky, bez žiadosti dorovná do úrovne minimálneho dôchodku. Týka sa to všetkých poistencov, ktorí pracovali a odvádzali poistné, teda nielen živnostníkov.

„Najnižší“ minimálny dôchodok sa pri 30 rokoch kvalifikovaného obdobia poistenca v tomto roku pohybuje na úrovni 278,90 eura. Ak má niekto odrobených napr. 40 rokov kvalifikovaného obdobia, jeho minimálny dôchodok bude vyšší a dosiahne 322 eur.

„Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1.¤januárom 1993, a od 1.¤januára 1993 sa započítajú iba tie roky, v ktorých poistenec dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 percent z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima. O zvýšení dôchodku na minimálny rozhoduje Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy, o zvýšenie teda nie je potrebné žiadať,“ vysvetľuje podmienky priznávania minimálnej penzie riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Aj minimálny dôchodok sa pravidelne prehodnocuje vždy od 1.¤januára z dôvodu valorizácie dôchodkov a zmeny sumy životného minima. V prvom kroku sa vždy zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok určený. Ak je tento pôvodný dôchodok po zvýšení o valorizovanú sumu nižší ako minimálny dôchodok platný pre daný rok, dôchodca naďalej dostáva svoj minimálny dôchodok. Ak je však pôvodný dôchodok po valorizácii vyšší ako pre daný rok určená hranica minimálneho dôchodku, začne dôchodca dostávať zvýšený dôchodok. O novej výške dostane každý poberateľ dôchodku písomné rozhodnutie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #živnostníci #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Zdravie je všetko, čo si môžete priať, u vás musí byť na prvom mieste.
To čo ste spôsobili si musíte aj...

+ Zabudnite na stres, musíte sa konečne vedieť odreagovať.
Oceňte rady starších kolegov, odovzdávajú vám len...