Príklady výpočtu: Ako ovplyvňujú dôchodok zárobky a počet odpracovaných rokov?

, 29.03.2019 06:00
otázka, otáznik
Ilustračné foto. Autor:

Prinášame vám informatívne príklady, podľa ktorých si môžete vypočítať výšku dôchodku.

Zárobky

Príklad: Traja poistenci dovŕšia tento rok dôchodkový vek a aj požiadajú o penziu. Všetci majú odpracovaných 46 rokov. Ako ovplyvní výška odvodov ich dôchodok?

 • Dôchodok prvého poistenca, ktorého odvody boli odvádzané zo sumy minimálnej mzdy, bude: 0,5124 × 46 × 1­2,6657 = 298,60 eura. Táto suma sa zároveň zvýši o pevnú sumu valorizácie – 8,70 eura, na 307,30,80 eura.
 • Ak by 46 dopracovaných rokov bolo súčasne aj 46 kvalifikovaných rokov na účely posúdenia nároku na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi dorovná penziu na sumu 358,90 eura, keďže táto suma zodpovedá 46 kvalifikovaným rokom a tento penzista splnil aj ostatné podmienky dané zákonom.
 • Dôchodok druhého poistenca, ktorého mzda dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, bude: 1 × 46 × 12,6657 = 582,70 eura + 15,15 eura valorizácia = penzia 597,90 eura.
 • Dôchodok tretieho poistenca, ktorý zarába približne 1 200 eur mesačne, bude: 1,4010 × 46 × 1­2,6657 = 816,30 eura + valorizácia 21,22 eura = penzia 837,60 eura.
Príklady majú len informatívny charakter.

Odpracované roky

Príklad: Štyria muži, ktorí zarábali mzdu, ktorá dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, dovŕšia tento rok dôchodkový vek a všetci požiadajú o penziu. Každý z nich však odpracoval iný počet rokov

 • Prvý odpracoval 15 rokov, a tak suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 15 × 12,6657 = 190,00 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 8,70 eura na 198,70 eura. Na dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku nemá nárok.
 • Druhý zarábal tiež priemernú mzdu, ale na rozdiel od prvého poistenca odpracoval 30 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 30 × 12,6657 = 380,00 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 9,90 eura, na 399,90 eura.
 • Tretí zarábal tiež približne 900 eur mesačne, ale odpracoval 40 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 40 × 12,6657 = 506,70 eura. Táto suma bude zvýšená o valorizáciu – 13,20 eura, na 519,90 eura.
 • Štvrtý zarábal rovnako ako zvyšní traja, ale odpracoval až 42 rokov. Suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 42 × 12,6657 = 532,00 eura. Táto suma bude zvýšená o valorizáciu – 13,90 eura na 545,90 eura.
Príklady sú len informatívne.

Príklad č. 1:

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. Odpracoval 43,6768 roku, aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

 • Suma starobného dôchodku sa určí takto: 1,0012 × 43,6­768 × 12,6657 = 553,90 eura mesačne.
 • Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, o 14,50 eura mesačne, na 568,40 eura mesačne.

Príklad č. 2:

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43,8028 roku, aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

 • Suma starobného dôchodku sa určí: 0,5416 × 43,8­028 × 12,6657 = 300,50 eura mesačne.
 • Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o pevnú sumu zvýšenia – 8,70 eura na 309,20 eura mesačne.

Príklad č. 3:

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2019, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bude zamestnaný až do 31. marca 2019 a o priznanie starobného dôchodku požiada od 1. apríla 2019. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. K 1. ja­nuáru 2019 odpracoval 43,6768 roku. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura. Za obdobie od 1. januára do 31. marca 2019 bude mať osobný vymeriavací základ 2 847,63 eura.

 • Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2019 sa určí takto:
 1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2018: 1,0012 × 43,6­768 × 12,6657 = 553,90 eura mesačne
 2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2019 do 31. marca 2019, 2 847,63 : 11 448,00 = 0,2488, (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 11 448 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2017, ktorý dva roky predchádza roku 2019). Vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2488 × 12,6657 = 3,15122616 eura mesačne. Táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 553,90 + 3,15122616 = 557,10 eura mesačne.
 3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5. Prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % 557,10 + (1,5 % x 557,10) = 557,10 + 8,3565 = 565,50 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 14,80 eura mesačne, na 580,30 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #seniori #zárobky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nebuďte lenivý, namiesto večného spánku si radšej zacvičte.
Rozhodnite sa raz a navždy čo chcete v živote...

+ V prvom rade sa dajte dokopy vy, myslite na seba, až potom na ostatných.
Možností je veľa, už len si...