Odchod do penzie? S prípravami začnite rok vopred

, 27.03.2019 06:00
dedo, senior, penzista, dôchodca, oddych
Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Autor:

Ľudia, ktorí sa chystajú do penzie, by sa o doklady, ktoré k žiadosti o dôchodok potrebujú, mali zaujímať aspoň rok vopred. Takáto príprava podkladov ušetrí neskôr poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať, pretože nie je zaevidované v informačnom systéme.

Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. „Odporúčame poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Pri podaní žiadosti o dôchodok to urýchli jeho vybavenie, predovšetkým vlastný výpočet dôchodku. Takáto príprava podkladov ušetrí neskôr poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať, pretože nie je zaevidované v informačnom systéme. Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak občan získa čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady.

Minimálne pätnásť odpracovaných rokov a dôchodkový vek. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o starobný dôchodok. Do budúcej penzie sa však započítava okrem odpracovaných rokov aj príjem. Jej výšku ovplyvňuje aj jedna málo známa veličina – aktuálna dôchodková hodnota. Jej výška sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Jej hodnota je na tento rok stanovená na sumu 12,6657 eura.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ vysvetlil Višváder.

Budúci penzista si môže v Sociálnej poisťovni vopred dohodnúť termín návštevy. Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje poistencov, že tzv. práca načierno sa nevypláca. Pracovať treba vždy na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo dohody a tiež je vhodné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca zaregistroval do Sociálnej poisťovne a či zaňho odvádza poistné, resp. z akých vymeriavacích základov. „Ak je človek zamestnaný „načierno“, neplatí za neho zamestnávateľ ani poistné na sociálne poistenie, znamená to, že táto osoba nie je poistená ani nemocensky, ani dôchodkovo, ani v nezamestnanosti. Obdobie, keď človek pracuje „načierno“, sa nezapočíta ani na účely nároku na dôchodok,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #odchod do dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Vaše zdravie dnes dostane nový nádych, máte sa načo tešiť.
Naučíte sa obhájiť samého seba a stáť si za...

+ Prečistite si svoj organizmus, momentálne to potrebujete.
Všetky chyby sa dajú napraviť, preto sa zbytočne...