Ako sa valorizuje starobný alebo invalidný dôchodok?

, 08.02.2019 06:00
dôchodok, predčasný dôchodok, kalkulačka,...
Ak pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa vypláca tzv. minimálny dôchodok, potom sa pri jeho zvyšovaní za odpracovaný uplynulý rok postupuje inak, ako pri starobnom dôchodku. Autor:

Starobný alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku.

„Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Suma zvýšenia sa pripočíta k pôvodne priznanému dôchodku nezvýšenému na minimálny dôchodok. Po zvýšení pôvodne priznaného dôchodku sa následne opäť prehodnotí nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok. Ak po zvýšení dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) je penzia: nižšia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2019, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho platnú od 1. 1. 2019, vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2019, nárok na minimálny dôchodok zanikne – vypláca sa vyšší dôchodok.

Minimálny dôchodok sa od 1. januára 2019 automaticky zo zákona a bez žiadosti zvýši aj preto, že od 1. januára 2019 sa doň premietne aj nová suma životného minima (205,07 eura), platná od 1. 7. 2018.

Sociálna poisťovňa, ktorá v týchto dňoch valorizuje dôchodky a ich poberateľom posiela rozhodnutia o ich zmene, upozorňuje, že valorizácia minimálneho dôchodku má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú zo zákona. V prvom kroku sa vždy zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok určený. Ak je tento pôvodný dôchodok po zvýšení o valorizovanú sumu nižší ako minimálny dôchodok platný pre daný rok, dôchodca naďalej dostáva zo Sociálnej poisťovne svoj minimálny dôchodok tak ako doteraz. Ak je však pôvodný dôchodok po valorizácii vyšší ako pre daný rok určená hranica minimálneho dôchodku, začne dôchodca dostávať zvýšený dôchodok. O novej výške dôchodku dostal každý poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie.

Mnohí poberatelia minimálneho dôchodku, ktorým po valorizácii nebol zvýšený, sa cítia poškodení. Ich pôvodný veľmi nízky dôchodok však už bol „valorizovaný“ tým, že im bol zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku.

Príklad valorizácie starobného dôchodku zvýšeného na sumu minimálneho

Príklad č 1:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) – 258,20 eura

Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – 67,00 eura

Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku – 325,20 eura

Zvýšenie od 1. 1. 2019

zvýšenie o 2,6 % zo sumy 258,20 eura – 6,80 eura mesačne

zvýšenie o pevnú sumu – o 8,70 eura mesačne

  • Starobný dôchodok sa zvýši o 8,70 eura mesačne na sumu 266,90 eura (258,20 + 8,70)
  • Od 1. januára 2019 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy životného minima platnej k 1. januáru 2019 (205,07) zvýšila zo sumy 325,20 eura mesačne na sumu 334,30 eura mesačne.

Znovu posúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – 266,90 eura < 334,30 eura

Od 1. 1. 2019

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) – 266,90 eura

Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku – 67,40 eura

Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku – 334,30 eura

Príklad č 2:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) – 270,40 eura

Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – 0,90 eura

Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku – 271,30 eura

Zvýšenie od 1. 1. 2019

zvýšenie o 2,6 % zo sumy 270,40 eura – 7,10 eura mesačne

zvýšenie o pevnú sumu – o 8,70 eura mesačne

  • Starobný dôchodok sa zvýši o 8,70 eura mesačne na sumu 279,10 eura (270,40 + 8,70)
  • Od 1. januára 2019 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 30 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy životného minima platnej k 1. januáru 2019 (205,07) zvýšila zo sumy 271,30 eura mesačne na sumu 278,90 eura mesačne.

Znovu posúdenie nároku na zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku – 279,10 eura > 278,90 eura

Od 1. januára 2019 sa starobný dôchodok vypláca v sume 279,10 eura mesačne, teda vo vyššej sume, ako je zákonom garantovaná suma minimálneho dôchodku 278,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ako sa zvýši starobný dôchodok pracujúcemu penzistovi, ktorý poberá minimálny dôchodok

Ak pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa vypláca tzv. minimálny dôchodok (čo je pôvodne taký nízky starobný dôchodok, že bol zákonom zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku), potom sa pri jeho zvyšovaní za odpracovaný uplynulý rok postupuje inak, ako pri starobnom dôchodku.

Postup je nasledujúci: od 1. januára Sociálna poisťovňa zvýši za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom roku jeho pôvodný starobný dôchodok (teda nie minimálny dôchodok, ktorý momentálne dostáva). Následne Sociálna poisťovňa porovná takto zvýšený pôvodný starobný dôchodok s minimálnym dôchodkom daného poberateľa a ak bude suma zvýšeného starobného dôchodku vyššia, ako je minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa začne dôchodcovi vyplácať zvýšený starobný dôchodok, pretože je to preňho výhodnejšie. Ak bude táto zvýšená suma starobného dôchodku nižšia, ako je dôchodcom aktuálne poberaný minimálny dôchodok, bude aj naďalej dostávať tento minimálny dôchodok bez toho, aby sa mu zvýšil. Je to totiž pre neho tiež výhodnejšie.

Toto porovnanie Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti dôchodcu, a to do 31. marca 2019. Výplata takto zvýšeného dôchodku s doplatkom od 1. januára 2019 príde dôchodcovi na adresu alebo bankový účet v jeho aprílovom výplatnom termíne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Počkajte na výsledky nič neuzatvárajte bez relevantných informácií.
Nezneužívajte dobrotu svojich...

+ Prispôsobujte sa svojmu telu, sami musíte cítiť, čo potrebuje.
Dobrý dojem je základ, myslite však aj na...