Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

08.01.2019 12:25
muž, dedko, senior, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí musia preukázať žitie.

Treba tak urobiť na tlačive „Potvrdenie o žití“. Tlačivá Sociálna poisťovňa dôchodcom poslala už začiatkom roka spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Sú však dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk .

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí je uskutočňovaná na základe všeobecnej povinnosti poberateľa preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Vyplnené tlačivo, s úradne povereným podpisom, musí poberateľ dôchodku poslať Sociálnej poisťovni.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii preukazujú žitie jeden krát ročne. Pre zabezpečenie súvislej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. 1. 2019.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štyri krát do roka. Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2018 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1. 2019.

Rozdelenie kalendárnych štvrťrokov
štvrťrok mesiace vrátiť potvrdenie do    
1. 1. január – 31. marec 15. apríla    
2. 1. apríl – 30. jún 15. júla    
3. 1. júl – 30. september 15. októbra    
4. 1. október – 31. december 15. januára    

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #zahraničie #dávky #dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nevnucujte svoj názor všetkým na vôkol, vy sa riaďte svojim a oni svojim.
Uvoľnite konečne napätie, ktoré...

+ Všetko zvládnete ak budete skutočne chcieť, nebojte sa.
Pokúste sa prinášať do svojej práce inovácie a...