2019: Čo čaká penzie?

29.12.2018 06:00
mikuláš, santa claus, vianoce, zima,
Penzie čakajú od januára viaceré zmeny. Autor:

Na takmer 1,4 milióna slovenských penzistov čaká v budúcom roku viacero zmien. Opäť sa predlžuje vek odchodu do dôchodku, nové penzie budú však vyššie.

Už niekoľko rokov neplatí, že do dôchodku sa odchádza vo veku 62 rokov. Na budúci rok to bude 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace.

Dôchodcovia tak vďaka prijatiu novely pôjdu v budúcom roku do dôchodku o niečo skôr, ako by šli podľa opatrenia rezortu práce, keďže sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní. „Ľudia na budúci rok pôjdu do dôchodku skôr o tri týždne, akoby išli, keby sme tento návrh nepredložili. Aj v roku 2020 pôjdu ľudia do dôchodku približne o štyri týždne skôr,“ doplnil štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Predĺženie dôchodkového veku sa však naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým dnes platný zákon umožňuje zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). „Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy,“ konštatovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Parlament vlani schválil novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o pevnú sumu určenú z 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu. Dôchodcovská inflácia je na úrovni 2,6 percenta. Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia.

„Napríklad ak dôchodca poberá starobný dôchodok v sume 398 eur, pevná valorizačná suma je 8,70 eura a 2,6 % zo sumy penzie je po zaokrúhlení 10,40 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať penziu v sume 408,40 eura, teda zvýšenú o tzv. dôchodcovskú infláciu,“ priblížil januárové zvyšovanie penzií riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Iný dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 126 eur. Garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku je 5,60 eura, zvýšenie o dôchodcovskú infláciu predstavuje 3,30 eura. Keďže garantovaná suma je vyššia, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 5,60 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 131,60 eura,“ do­dal.

Vyššie budú aj minimálne penzie. Životné minimum sa totiž zvýšilo o viac ako päť eur. Za 30 odpracovaných rokov dnes dostane penzista 271,30 eura, od januára 278,90, čo je zvýšenie o 7,60 eura. „Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2019 prehodnotí trvanie nároku naň,“ informoval Višváder.

Od januára porastie aj príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 na 35 eur mesačne. Keďže príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku, Sociálna poisťovňa tejto skupine poberateľov vyplatí dôchodok automaticky od výplatného termínu v januári 2019 vo zvýšenej sume.

#zákon #Sociálna poisťovňa #penzista #penzie #odchod do dôchodku #dôchodky #dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk