Kedy pôjdete do dôchodku? Pozrite si tabuľku

, 19.12.2018 15:12
dôchodci, seniori, dôchodok, manželia, zmluva
Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Autor:

Od 1. januára 2019 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu.

Dôchodkový vek poistencov narodených v tom istom kalendárnom roku je rovnaký.

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa týka poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960*.

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960
rok narodenia dôchodkový vek mesiac nar. január február marec apríl máj jún júl august september október november december
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024

*Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému roku.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Príklady

Poistenec narodený 31. marca 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 30. september 2019
Poistenec narodený 20. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. február 2020
Poistenec narodený 31. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 29. február 2020
Poistenec narodený 20. mája 1958
Dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021

POZOR! Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2019 sa netýka:

  • žien narodených od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961 → znížený dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí,
  • poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek → odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo do I./II. kategórii funkcií, * poistencov narodených do 31. decembra 1956 → dôchodkový vek už dovŕšili do 31. decembra 2018.
Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek
Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je zverejnená kalkulačka na určenie dôchodkového veku v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Pomocou kalkulačky je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom potrebným na výpočet dôchodkového veku je dátum narodenia. V pravom hornom rohu kalkulačky je aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o výpočet zníženého dôchodkového veku

  • ženy, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí,
  • poistenca, ktorý získal dobu zamestnania alebo dobu služby vo zvýhodnenej pracovnej kategórii,

po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Kalkulačka je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #seniori #dôchodkový vek #určovanie dôchodkového veku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Starosti hoďte za hlavu a vychutnajte si príjemný deň.
Nevyužívajte ľudí okolo seba pre vlastný prospech,...

+ Uvoľnite sa, nebuďte neustále napätý a zamračený ako keď máte bolesti.
Úspech nedosiahnete krikom a...