Ako možno dosiahnuť vyšší dôchodok?

, 15.11.2018 06:00
muž, dôchodca, elektrikár, senior
Zvýšiť dôchodok si môžu aj ľudia, ktorí penziu poberajú. Stačí, ak sa zamestnajú a vznikne im povinné dôchodkové poistenie. Autor:

Ľudia, ktorí sa chystajú do penzie, musia počítať s tým, že ich dôchodok bude približne na úrovni polovice ich doterajšieho hrubého platu. Kto sa nechce zmieriť s takýmto razantným poklesom príjmu, mal by sa začať pripravovať na odchod do dôchodku čím skôr.

O výške dôchodku rozhodujú tri veličiny. Do vzorca na výpočet starobnej penzie tak vstupuje počet odpracovaných rokov, priemerný osobný mzdový bod a aktuálna dôchodková hodnota. Aktuálna dôchodková hodnota je v tomto roku na úrovni 11,9379 eura. Vyjadruje sumu dôchodku, ktorý dostane penzista za jeden odpracovaný rok, v ktorom jeho plat bol na úrovni priemernej mzdy.

Osobný mzdový bod vyjadruje, v akom pomere bol v danom roku vymeriavací základ žiadateľa o dôchodok k priemernej mzde. Ak niekto celý rok zarábal presne priemernú mzdu, získa osobný mzdový bod 1. Ak by bol jeho plat dvojnásobný, bude mať osobný mzdový bod 2. A naopak pri polovičnom plate by táto veličina bola na úrovni 0,5. Osobné mzdové body sa následne spriemerujú a získame tak priemerný osobný mzdový bod.

Tento spôsob výpočtu znamená, že ľudia s vyšším príjmom a ktorí pracujú dlhšie, dostanú vyšší dôchodok ako ľudia, ktorí zarábajú menej alebo odpracujú menej rokov.

K vyššiemu dôchodku od štátu tak môže pomôcť zvýšenie vymeriavacieho základu pre platenie odvodov. Okrem nájdenia si lepšie platenej práce či brigády, ktorá tiež ovplyvňuje dôchodok, si každý môže platiť aj dobrovoľné odvody.

„Pokiaľ si chce zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba zvýšiť vymeriavací základ na dôchodkové poistenie za účelom výpočtu dôchodku z vyššieho vymeriavacieho základu, môže sa ako dobrovoľne poistená osoba prihlásiť do pobočky Sociálnej poisťovne a platiť si poistné. Sám si zvolí, z akého vymeriavacieho základu si poistné bude platiť – dôležité potom je, aby ho aj včas uhrádzal,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Kto sa prihlási na dobrovoľné dôchodkové poistenie, musí mesačne platiť aspoň 131,10 eura. V prípade, že by si niekto platil dobrovoľné minimálne odvody jeden rok, jeho budúci dôchodok by sa zvýšil o približne šesť eur.

Ľudia, ktorí sú zapojení do druhého piliera, si môžu okrem povinných odvodov posielať aj dobrovoľné príspevky na svoj dôchodkový účet. Výhodou je, že za tieto dobrovoľné príspevky si nemusia kupovať v budúcnosti penziu, ale pri odchode do dôchodku si ich môžu vybrať v hotovosti. V porovnaní s investovaním do podielových fondov sú v druhom pilieri výrazne nižšie poplatky. Navyše, keďže peniaze nie je možné vybrať kedykoľvek, človek ich môže použiť až na dôchodku. Vyhne sa tak neuváženému výberu dôchodkových úspor.

Výrazne väčšej popularite ako dobrovoľné príspevky do druhého piliera sa teší tretí pilier. Státisíce ľudí si takto sporia na dôchodok najmä preto, lebo im na tretí pilier prispieva aj zamestnávateľ. Po splnení podmienok je možné navyše odpočítať si príspevky na tretí pilier do výšky 180 eur ročne z daňového základu.

Zvýšiť dôchodok si môžu aj ľudia, ktorí penziu poberajú. Stačí, ak sa zamestnajú a vznikne im povinné dôchodkové poistenie. Vďaka tomu, že platia odvody na dôchodkové poistenie, môžu po skončení zamestnania požiadať o zvýšenie svojej penzie. Kto o zvýšenie nepožiada alebo neprestane pracovať, tomu Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok od 1. januára nasledujúceho roku automaticky.

Kto už dôchodok poberá, môže si ho zvýšiť už len prácou

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 11,9379 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Na dohodu však pracovať od júla tohto roku predčasní penzisti môžu. Musia si však uplatniť odvodovú výnimku a ich ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.

Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Bez odvodov nebude ani vyšší dôchodok

Od júla nemusia penzisti pracujúci na dohodu platiť odvody. Penzisti ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, sa musia zmieriť s tým, že nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom. ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Príklad

Pani Jana si popri dôchodku privyrába upratovaním v jednej firme. Mesačne zarobí 500 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak bude pracovať od začiatku januára do konca novembra? V tomto roku dostáva penziu v sume 430 eur. Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (5 500 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 944 eur).

OMB = 2 200 / 10 944

OMB = 0,5026

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (11,9379 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,5026 / 2 × 11,9379

Zvýšenie = 3,00 eurá (po zaokrúhlení)

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 430 eur. Ak od 1. decembra požiada o zvýšenie dôchodku, mala by dostávať penziu vo výške 433 eur mesačne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #brigáda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nebuďte lenivý, namiesto večného spánku si radšej zacvičte.
Rozhodnite sa raz a navždy čo chcete v živote...

+ Nenahovárajte si, že vám niečo je, sami si to tak privolávate.
Všetko dnes vyjde podľa vašich predstáv,...