Ak máte viac ako 30 odpracovaných rokov, dostanete penzijné minimum

, 08.11.2018 06:00
peňaženka, peniaze, eurá
Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka 205,07 eura. Autor:

Ak ste budúci starobný dôchodca s nízkym príjmom, po odpracovaní minimálne tridsiatich rokov a splnení ďalších podmienok môžete dostať štátom garantovaný minimálny dôchodok.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka 205,07 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti,“ povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia.

K zmene výšky minimálneho dôchodku dochádza vždy od 1. januára v dôsledku zmeny životného minima. „Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov. Ak dôchodca získa 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – čo je minimálny počet – od 1. januára 2018 mu patrí dôchodok minimálne vo výške 271,30 eura mesačne. Od 1. januára 2019 to bude 278,90 eura mesačne,“ uvádza sa v správe Sociálnej poisťovne.

Exekúcie: Starobný dôchodok vám môžu krátiť

Dlhodobý, kontinuálny nárast počtu dôchodcov s exekučnými zrážkami sa zastavil. K zníženiu počtu dôchodcov s exekučnou zrážkou došlo v dôsledku zmeny životného minima k 1. júlu 2018 (z pôvodnej výšky 199,48 eura na sumu 205,07). Pokles počtu exekvovaných dôchodcov vyplýva z toho, že podľa zákona im musí zostať viac peňazí na živobytie (výška zostatku dôchodku po exekučnej zrážke musí byť najmenej v sume životného minima).

Skutočnosť, že bola zastavená exekučná zrážka z dôchodku, však neznamená, že dlh dôchodcovi zanikol. Zrážky z dôchodku sa môžu znovu obnoviť, ak sa mu dôchodok zvýši, napr. pri každoročnej valorizácii alebo ak ide o pracujúceho dôchodcu.

Sociálna poisťovňa preto opakovane vyzýva dôchodcov, aby boli obozretní a nepožičiavali si peniaze, na splácanie ktorých nemajú dostatočné príjmy. Opatrní by mali byť najmä pri lákavých reklamách nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov vykonávajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní. Dôverčiví dôchodcovia sa tak často dostávajú do zložitých životných situácií, pričom Sociálna poisťovňa im nemôže zrážky z dôchodku bez nariadenia exekútora zastaviť ani znížiť.

Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná exekútorom nariadené zrážky vykonať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #minimálny dôchodok #exekúcie dôchodkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Urobte si fyzicky náročnejší deň, vylihovanie nechajte do dôchodku.
Nikoho dnes o svojej pravde...

+ Všetko zvládnete ak budete skutočne chcieť, nebojte sa.
Pokúste sa prinášať do svojej práce inovácie a...