2019: Dôchodkový vek bude 62 rokov a 6 mesiacov

07.11.2018 16:26
cyklista, bicykel, dôchodca, pohyb
Tento rok je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní a platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Autor:

Už niekoľko rokov neplatí, že do dôchodku ľudia odchádzajú po dovŕšení 62 rokov. Predĺženie dôchodkového veku sa týka ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

„Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí).

Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy. Informácie o poistencoch, ktorých sa predĺženie dôchodkového veku netýka, sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Slovník pojmov – Dôchodkový vek.

„Sociálna poisťovňa v súčasnosti dokončuje úpravu zverejnenej kalkulačky na výpočet dôchodkového veku tak, aby zohľadňovala nové pravidlá určovania dôchodkového veku, a mohla poskytovať aktuálne informácie všetkým záujemcom aj po 31. decembri 2018. O jej zverejnení bude včas informovať,“ uvádza sa ďalej v správe.

V roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace.

Neskorší odchod do penzie by sa na budúci rok mal dotknúť viac ako 36-tisíc ľudí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #dôchodkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nevnucujte svoj názor všetkým na vôkol, vy sa riaďte svojim a oni svojim.
Uvoľnite konečne napätie, ktoré...

+ Prispôsobujte sa svojmu telu, sami musíte cítiť, čo potrebuje.
Dobrý dojem je základ, myslite však aj na...