Odchod do penzie? Doklady si pripravte vopred

, 05.11.2018 06:00
dôchodci, seniori, jeseň
Ilustračné foto. Autor:

Ste v preddôchodkovom veku? Ak sa chystáte požiadať v blízkom čase o penziu, o doklady, ktoré potrebujete, sa začnite zaujímať minimálne rok pred podaním žiadosti. Urýchlite tým nielen vybavenie, ale najmä vlastný výpočet dôchodku.

,Takáto príprava podkladov ušetrí poistenca od prekvapenia, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať. Podrobné rady, ako si uľahčiť odchod do dôchodku, si každý môže nájsť aj v brožúre Sociálnej poisťovne Chystáte sa do dôchodku?, ktorá je k dispozícii vo všetkých pobočkách a vysunutých pracoviskách Sociálnej poisťovne a aj na internetovej stránke," píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Každý, kto chce o starobný dôchodok požiadať, musí nielen splniť podmienky na odchod do penzie, ale predložiť aj viacero dokladov. Na starobný dôchodok má nárok každý, kto odpracoval aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ak jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na penziu nevznikne. "O starobný dôchodok je možné požiadať najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Pred uplatnením nároku naň je vhodné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu poistenca, požiadať o informáciu, aké doklady je v konkrétnom prípade potrebné na spísanie žiadosti predložiť, a dohodnúť si termín spísania žiadosti tak, aby žiadateľ mohol priniesť všetky potrebné doklady," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Po spísaní žiadosti musí Sociálna poisťovňa o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní. Ak však nastanú nejaké problémy, môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo žiadateľovi o penziu písomne oznámi. „Prekročenie zákonom stanovenej lehoty spôsobuje najmä skutočnosť, že žiadateľ uvedie aj takú dobu poistenia, ktorá nie je na jeho individuálnom účte, a na preukázanie tejto doby nepredložil žiaden dôkaz, na preukázanie doby poistenia spravidla v rokoch po roku 1983 predložil dôkaz len o tom, odkedy – dokedy takéto obdobie trvalo, nepredložil však dôkaz o hrubom zárobku,“ konštatoval Višváder.

V prípade, že poistenec nevie preukázať chýbajúce obdobia dôchodkového postenia a zamestnávateľ už neexistuje, Sociálna poisťovňa zisťuje potrebné doklady prostredníctvom nástupníckych organizácií alebo archívov kedykoľvek na požiadanie klienta alebo až v konaní o dôchodkovej dávke. Ak sa tieto údaje nepodarí zistiť, môžete o chýbajúcich rokoch a zárobkoch urobiť čestné vyhlásenie, v ktorom by ste mali navrhnúť minimálne dvoch ľudí, ktorí majú vedomosť o tomto vašom zamestnaní.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka na úrovni 205,07 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku.

„Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera,“ konštatoval. Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Ľudia, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku, môžu popri jeho poberaní naďalej pracovať. Prácou si k penzii privyrába viac ako 140-tisíc starobných dôchodcov. Penzista, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, od 1. júla 2018 neodvádza nijaké odvody na sociálne poistenie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #dôchodkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Počkajte na výsledky nič neuzatvárajte bez relevantných informácií.
Nezneužívajte dobrotu svojich...

+ Nezabúdajte na hydratáciu, vaše telo aj tvár ju potrebujú.
Dnes vám príde do cesty niekto kto bude ďalej...