Otázky a odpovede o priznávaní či sume minimálnej penzie

08.10.2018 06:00
senior, dôchodca, dôchodok
Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Autor:

Minimálny dôchodok je už niekoľko rokov garantovaný pre tých dôchodcov, ktorí síce odpracovali viac ako 30 rokov, avšak za málo peňazí. Čo by ste mali vedieť o minimálnom dôchodku?

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia penzie.

Žijem v zahraničí, mám nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenska. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Prečo nebol môj starobný dôchodok zvýšený na minimálny od 1. 1. 2018 valorizovaný?

Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho sa valorizuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pričom valorizácii podlieha suma starobného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho. Ak je suma starobnej penzie po valorizácii nižšia, ako je dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie, naďalej sa vypláca starobný dôchodok v sume minimálneho. To znamená, že keď váš starobný dôchodok po valorizácii o 8,40 eura bol od 1. 1. 2018 aj naďalej nižší ako dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, naďalej vám patrí vyplácaný starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku.

Odpracovala som 33 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 338,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ak úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a ak poberateľ penzie požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v roku, za ktorý patrí OMB najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok; obdobie v roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok v sume 271,30 eura, za 33 rokov patrí v sume 283,30 eura. Odpracovali ste 33 rokov, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by ním aj bolo všetkých 33 rokov, suma vášho starobného dôchodku je vyššia ako suma minimálneho – 283,30 eura. Vzhľadom na to nemáte nárok na zvýšenie penzie na sumu minimálneho dôchodku.

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázaných poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a o sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Bude sa mi od januára valorizovať aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#starobný dôchdok #penzia #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk