Príklady ako sa zvyšuje starobný dôchodok na minimálny?

08.10.2018 06:00
žena, dôchodkyňa,
Ilustračné foto. Autor:

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.

Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

  • Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Zarábal však málo, a tak bola jeho penzia vypočítaná v sume 245,60 eura mesačne. Odpracoval však 40 rokov a splnil aj ostatné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok za 40 odpracovaných rokov je 313,20 eura mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 67,60 eura (313,20 – 245,60 = 67,60 eura), na minimálny dôchodok 313,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenka s nízkym príjmom dosiahla dôchodkový vek a požiadala o priznanie starobnej penzie. Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu v sume 298,50 eura. Poistenka však odpracovala 42 rokov a splnila aj ostatné podmienky minimálnej penzie, a tak jej za 42 odpracovaných rokov patrí dôchodok v sume 325,20 eura, čo je 1,63-násobok sumy životného minima. Keďže nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, bude jej penzia zvýšená o 26,70 eura (325,20 – 298,50 = 26,70), na minimálny dôchodok 325,20 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zvýšenie dôchodku #seniori #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk