Predčasný dôchodok? Po splnení podmienok

, 22.09.2018 06:00
dôchodci, seniori, starí ľudia, dôchodky,
Žiadateľ o predčasný dôchodok sa musí vyrovnať s faktom, že odchodom do predčasného dôchodku stráca. Autor:

Prišli ste krátko pred riadnym dôchodkom o prácu alebo vám zdravotný stav bráni v pracovnom výkone a uvažujete nad odchodom do predčasnej penzie? Musíte splniť podmienky: mať minimálne dva roky do riadnej penzie, dosiahnuť minimálnu sumu predčasného dôchodku.

Od 1. júla sa na dohodu môže zamestnať aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu dôchodku. Ale len v prípade, že príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne. „Predčasní dôchodcovia môžu poberať svoj dôchodok a súčasne pracovať len vtedy, ak už majú dôchodok priznaný a zároveň môžu mať uzavretú len jednu dohodu s odvodovou výnimkou, pričom príjem z nej za kalendárny rok nesmie presiahnuť 2 400 eur,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa. „Predčasný starobný dôchodok môže byť priznaný a vyplácaný len tomu poistencovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený. Ak poistenec pracuje na dohodu, je z nej dôchodkovo poistený (neuplatnil si z nej odvodovú výnimku), predčasný dôchodok mu nemôže byť priznaný a vyplácaný, a to bez ohľadu na to, aký dosahuje príjem z tejto dohody. Uplatniť výnimku z platenia poistného z dohody si podľa zákona môže od júla len poistenec, ktorému už bol dôchodok priznaný, teda nie ešte len žiadateľ o dôchodok,“ píše sa v správe.

Ak bol poistencovi priznaný predčasný starobný dôchodok, bude pracovať napríklad na dve dohody, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne a výplata dôchodku mu bude zastavená, a to aj vtedy, ak si z jednej dohody uplatní výnimku z platenia poistného. Z druhej dohody je totiž dôchodkovo poistený, preto zákon nedovoľuje, aby sa mu dôchodok ďalej vyplácal.

Žiadateľ o predčasný dôchodok sa musí vyrovnať s faktom, že odchodom do predčasného dôchodku stráca. Za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku sa mu penzia bude krátiť o pol percenta. „To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný dôchodok skráti o 6,5 %.

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je však už starobným dôchodkom, o tejto skutočnosti sa rozhodnutie nevydáva ani sa neprepočítava suma dôchodku.

Nárok na tento dôchodok, po splnení zákonom stanovených podmienok, vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. O predčasný dôchodok a jeho výplatu tak nie je možné žiadať spätne. To znamená, že ak poistenec, ktorý spĺňa podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok napríklad od 3. decembra 2018 a žiadosť o tento dôchodok bude spisovať v pobočke Sociálnej poisťovne až 10. decembra 2018, môže o predčasný dôchodok požiadať najskôr od 10. decembra 2018 alebo od neskoršieho dátumu. Nemôže však o dôchodok požiadať spätne, teda napríklad od 3. decembra 2018.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #predčasný dôchodok #dôchodky #dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk