Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

14.08.2018 12:37
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o minimálnej penzii.

Odpracovala som 33 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 338,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ak úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a ak poberateľ dôchodku požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v roku, za ktorý patrí OMB najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok; obdobie v roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok v sume 269,50 eura, za 33 rokov patrí v sume 281,30 eura. Odpracovali ste 33 rokov, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by ním aj bolo všetkých 33 rokov, suma vášho starobného dôchodku je vyššia ako suma minimálneho – 281,30 eura. Vzhľadom na to nemáte nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Môj starobný dôchodok je vyšší ako 271,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 271,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, bude sa porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom kvalifikovaného obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 343,20 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Navštívite špecialistov, len tak môžete špecifikovať svoj problém.
Nevzdávajte sa, svoj vysnívaný cieľ...

+ Alkohol vám robí zle v mysli i vo vnútri, myslite na možné depresie.
Čím viac budete protestovať, tým...