Pracujete popri dôchodku? Kedy môžete požiadať o zvýšenie penzie

10.08.2018 10:32
pracujúci, dôchodca, dôchodok
Ilustračné foto. Autor:

Ak starobný alebo predčasný penzista pracuje a je z tejto práce povinne dôchodkovo poistený, má nárok na zvýšenie svojho dôchodku.

Povinne poistení sú všetci zamestnanci, dohodári ale aj tí živnostníci, ktorých príjem prekročí 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Dôchodcovia pracujúci na dohodu však dostali možnosť od 1. júla tohto roku požiadať o odvodovú úľavu. Kto si ju uplatní, nemusí z jednej dohody platiť odvody, ak jeho mesačný príjem neprekročí 200 eur. V takom prípade sa mu tento príjem nezohľadní pri zvyšovaní dôchodku.

V prípade, že je dôchodca čo i len jeden deň povinne dôchodkovo poistený, vzniká mu nárok na zvýšenie dôchodku. O zvýšenie penzie pritom môže požiadať, akonáhle mu povinné dôchodkové poistenie zanikne. To znamená, že musí prestať pracovať. V prípade, že niekto naraz pracuje pre dvoch zamestnávateľov a má preto dve dôchodkové poistenia, môže o zvýšenie dôchodku požiadať až potom, ako mu zaniknú obe poistenia. O zvýšenie však možno požiadať aj vtedy, ak niekto zmení zamestnávateľa. V prípade, že bude do konca augusta robiť pre jednu firmu a od septembra pre inú, môže od 1. septembra požiadať o zvýšenie svojho dôchodku, keďže jeho pôvodné dôchodkové poistenie zanikne.

O zvýšenie dôchodku sa žiada neformálnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje dôchodcu ako je meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Penzista musí zároveň uviesť, o čo sa žiada a odkedy (od nasledujúceho dňa po ukončení povinného dôchodkového poistenia). Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná a treba ju poslať na adresu Ústredia Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, alebo ju možno osobne priniesť do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne či do podateľne Ústredia Sociálnej poisťovne. K žiadosti netreba prikladať žiadne doklady.

Ak penzista o zvýšenie dôchodku nepožiada, Sociálna poisťovňa mu ho zvýši automaticky začiatkom nasledujúceho roku. Automaticky sa zvýšia dôchodky aj tým penzistom, ktorí počas roka neprestanú pracovať a preto nemôžu o zvýšenie dôchodku požiadať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #seniori #zvýšenie dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk