Ako požiadať o zasielanie dôchodku na účet

24.07.2018 13:50
dôchodca, dôchodok, penzia, úradník, kancelária
Ilustračné foto. Autor:

Väčšina dôchodcov už v súčasnosti dostáva svoje penzie prevodom na účet. Stále je však veľa takých, ktorí každý mesiac očakávajú poštára, ktorý im dôchodok prinesie.

Kto chce dostávať dôchodok na účet, môže o to požiadať Sociálnu poisťovňu. Výplatu prevodom na účet je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená.

Dôchodok však nemožno poberať na akýkoľvek účet. Sociálna poisťovňa penziu zašle buď na vlastný účet dôchodcu alebo na účet manžela či manželky. Na manželov či manželkin účet však dôchodok možno posielať len za predpokladu, že majiteľ účtu s tým súhlasí a zároveň má dôchodca dispozičné právo k tomuto účtu.

Tlačivo na zmenu zasielania dôchodku si možno vyzdvihnúť na pobočkách Sociálnej poisťovne, v bankách, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú príkaznú zmluvu, alebo si ho možno stiahnuť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ak si penzista nechá zasielať dôchodok na svoj vlastný účet, musí predložiť hodnoverný doklad, že je majiteľom tohto účtu. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že dôchodca je majiteľom účtu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#starobný dôchodok #seniori #výplata dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Zdravie je všetko, čo si môžete priať, u vás musí byť na prvom mieste.
To čo ste spôsobili si musíte aj...

+ Dnes bude pre vás veľmi vyčerpávajúci deň, ktorý však zvládnete ľavou zadnou.
Neodkladajte povinnosti na...