Kedy a kto dostane minimálny dôchodok

12.07.2018 12:00
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie

Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy).

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí v súčasnosti minimálny dôchodok 271,30 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima, od januára 2019 to bude 278,90 eura mesačne, keďže sa suma životného minima zvýšila na 205,07 eura.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

  • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
  • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#starobný dôchodok #seniori #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Ujasnite si, čo skutočne od života očakávate, pred tým nič neuzatvárajte.
Je v poriadku ak máte iný názor...

+ Pokiaľ je vôľa tak sa dá všetko vyriešiť, nevzdávajte sa.
Neodfláknite svoju prácu, môže to byť vaša...