Ak sa vdova znovu vydá, stratí nárok na vdovský dôchodok

10.07.2018 14:37
senior, dôchodca, dôchodok
Ilustračné foto. Autor:

Vdovský či vdovecký dôchodok možno poberať len do uzatvorenia manželstva.

„Uzatvorením manželstva zaniká nárok na vdovský/vdovecký dôchodok. Poberateľ vdovského/vdo­veckého dôchodku, ktorý uzatvorí nové manželstvo, je povinný v lehote do 8 dní túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni,“ informovala Sociálna poisťovňa.

„Uzatvorenie manželstva je potrebné Sociálnej poisťovni preukázať originálom alebo úradne overenou fotokópiou sobášneho listu. Na základe predloženého dokladu Sociálna poisťovňa odníme vdovský/vdovecký dôchodok písomným rozhodnutím,“ tvrdí Sociálna poisťovňa vo svojej správe.

Žena môže po svojom manželovi získať vdovský dôchodok za predpokladu, že ku dňu svojej smrti poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok alebo získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na získanie invalidného dôchodku, respektíve v prípade, ak muž zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Rovnaké podmienky platia aj pre vdovecký dôchodok.

Výška vdovského dôchodku dosahuje 60 percent zo starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal zomretý nárok, resp. by mal nárok manžel ku dňu smrti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vdovský dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk