Penzisti, ktorí žijú mimo EÚ, musia zaslať potvrdenie o žití

06.07.2018 09:59
Sociálna poisťovňa,
Ilustračné foto. Autor: ,

Poberatelia dôchodku, ktorí bývajú v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, EHP alebo Švajčiarska, musia k 15. júlu doložiť potvrdenie o žití do Sociálnej poisťovne.

Až na základe tohto potvrdenia vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodok za druhý štvrťrok 2018. „Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Po doručení tohto potvrdenia vyplatí poisťovňa penzistom dôchodok za obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2018.

Tlačivá s názvom „Potvrdenie o žití“ Sociálna poisťovňa zaslala dotknutým dôchodcom v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Tlačivo je takisto k dispozícii vo viacerých jazykoch na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk