Príspevky na kompenzáciu: Aké zmeny ich čakajú?

08.06.2018 13:39
invalid, zdravotne postihnutý, vozíček
Ilustračné foto. Autor:

V parlamente je návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ak ho poslanci schvália a podpíše prezident, podmienky hendikepovaných ľudí by sa mali zlepšiť už od júla.

Vyšší by mal byť príspevok na opatrovanie, zmeny majú nastať aj v príspevku na osobnú asistenciu, viac ľudí by sa malo dostať k parkovacím preukazom.

Tou najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie. „Navrhuje sa ustanoviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie pevnou sumou tak pre opatrujúce fyzické osoby v tzv. produktívnom veku, ako aj pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a umožniť meniť jeho výšku prostredníctvom nariadenia vlády. Upravujú sa podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie po úmrtí opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s dôrazom na primerané finančné zabezpečenie fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie. Taktiež sa upravuje mechanizmus krátenia peňažného príspevku na opatrovanie po uplynutí 30 dní pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení zdravotnej ústavnej starostlivosti,“ píše sa v Dôvodovej správe návrhu zákona.

Novela rieši aj zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. „V tomto roku by sa mal zvýšiť o vyše 90 eur. Samozrejme, platí, tak ako doteraz, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý,“ priblížil navrhované zmeny štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. „Naše motívy pre toto razantné zvyšovanie sú zrejmé: domáce prostredie má na zdravotne postihnutých najlepší vplyv, starostlivosť zo strany príbuzných je pre nich najakceptovateľnej­šia, pretože najmä pri ťažších stavoch zasahuje do intimity týchto ľudí, príbuzní majú väčšinou prirodzený záujem opatrovať čo najkvalitnejšie a vysoko nad rámec formálnej povinnosti. Je všeobecným záujmom urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, mohli ostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, teda v rodinách,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Viac ľudí by malo mať nárok aj na parkovacie preukazy. Dostať by ich mali po novom aj ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe, a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu.

Zlepšia sa aj podmienky výkonu osobnej asistencie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zmien v oblasti ich sociálneho poistenia. Napríklad nárok na osobnú asistenciu budú mať aj deti so zdravotným postihnutím v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do troch rokov ich veku.

Navrhuje sa umožniť poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenej do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje onkologická liečba.

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný vplyv na výdavky rezortu práce v tomto roku v sume 34,6 mil. eur, v roku 2019 v sume 92,6 mil. eur, v roku 2020 v sume 116,7 mil. eur a v roku 2021 v sume 139,3 mil. eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí #príspevky na komenzáciu #dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk