Kedy môžete požiadať o zvýšenie dôchodku

06.06.2018 14:20
senior, dôchodca, penzista, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Každý dôchodca, ktorý pracuje a je povinne dôchodkovo poistený, má nárok na zvýšenie svojej penzie. Tú mu Sociálna poisťovňa zvýši buď automaticky, alebo môže o jej prepočítanie aj sám požiadať. V takom prípade začne vyšší dôchodok dostávať skôr.

„O zvýšenie dôchodku možno žiadať listom najskôr od nasledujúceho dňa po skončení dôchodkového poistenia,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Stačí, ak občan napíše list, nemusí použiť formulár. Takáto neformálna žiadosť však musí obsahovať identifikačné údaje, ako je meno, priezvisko, rodné číslo a adresa žiadateľa, ďalej uvedie, o čo žiada a odkedy,“ dodal.

Takúto žiadosť je ďalej potrebné podpísať a zaslať na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava. Odovzdať ju možno aj v každej pobočke poisťovne či v podateľni Ústredia Sociálnej poisťovne. „K žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku už nepripája žiadne doklady. Ak bol zamestnancom, evidenčný list dôchodkového poistenia zaňho vystaví zamestnávateľ a odovzdá ho Sociálnej poisťovni, a ak bol samostatne zárobkovo činný, evidenčný list dôchodkového poistenia vystaví pobočka Sociálnej poisťovne,“ vraví Višváder.

O zvýšenie dôchodku môže starobný alebo predčasný dôchodca požiadať až vtedy, keď mu zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestane pracovať. V prípade, že niekto súčasne pracuje pre viacerých zamestnávateľov, môže o zvýšenie požiadať až vtedy, keď mu zaniknú všetky dôchodkové poistenia. Ak však penzista bude napríklad do konca júna pracovať pre jedného zamestnávateľa a od 1. júla zmení zamestnanie, môže požiadať o zvýšenie dôchodku, keďže jeho pôvodné dôchodkové poistenie zaniklo.

V prípade, že niekto bude pracovať napríklad do konca júna, môže o zvýšenie dôchodku požiadať od 1. júla. V prípade, že by nepodal žiadosť, Sociálna poisťovňa mu jeho penziu zvýši automaticky, ale až od 1. januára nasledujúceho roku. To znamená, že ak niekto požiada o zvýšenie dôchodku, začne vyššiu penziu poberať skôr.

Ak niekomu počas roka dôchodkové poistenie nezanikne, Sociálna poisťovňa mu zvýši v nasledujúcom roku jeho dôchodok automaticky. Rovnako ho dvihne aj tým pracujúcim dôchodcom, ktorí o zvýšenie nepožiadajú.

Nárok na zvýšenie svojho dôchodku majú len pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení. V prípade, že sa zamestná invalidný dôchodca, napriek tomu, že platí odvody, nevznikne mu nárok na prepočet jeho invalidného dôchodku. Zaplatené odvody sa mu započítajú až pri dosiahnutí dôchodkového veku.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #seniori #zvýšenie dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk