Exekúcie dôchodkov: Koľko vám môžu zrážať z penzie?

31.05.2018 13:16
advokát, telefonovanie, hodinky
Ilustračné foto. Autor:

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa siaha na penzie, stále rastie. Kým ku koncu roka 2016 bolo exekvovaných 34 015 penzistov, vlani to bolo už 35 655 a ku konca apríla tohto roku to je už 36 580 dôchodcov.

„Zaznamenávame nárast počtu exekúcií voči poberateľom dôchodkov. Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si niekedy neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali. Z hľadiska príjmu sú najzraniteľnejšou skupinou občanov. Preto nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok," upozorňuje riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní. „Najvyšší počet neuhradených pohľadávok evidovaných u jedného poberateľa dôchodku je 119 pohľadávok," konštatoval Višváder. Ako upozornil, Sociálna poisťovňa nemôže exekúcie zastaviť a ani znížiť výšku zrážky, keďže je zo zákona povinná nariadené zrážky vykonať. Presvedčenie dôchodcov, že im exekútor nemá čo zobrať, je mylné. Exekučným zrážkam podliehajú všetky druhy dôchodkov. Výnimkou je iba zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a vianočný príspevok.

Suma exekučnej zrážky závisí od výšky dôchodku, pričom ju ovplyvňuje výška tzv. základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z dôchodku. Pri vykonávaní zrážok sa nesmie zraziť takzvaná základná suma, ktorá sa u penzistu rovná sume životného minima pre jednu plnoletú osobu, teda momentálne sume 199,48 eura mesačne. Ak dôchodca poskytuje výživné inej osobe, k základnej sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta 50 % zo sumy životného minima, teda 99,74 eura. Pokiaľ sa zrážky vykonávajú na úhradu pohľadávky výživného pre maloleté dieťa, povinnému sa nesmie zraziť 70 % zo základnej sumy určenej ako 60 % zo sumy životného minima, teda 83,77 eura. Ak povinný poskytuje výživné inej osobe, k tejto sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta suma 34,90.

Pokiaľ ide o pohľadávky, tie sú prednostné a neprednostné. „Ak má penzista nariadených viacero exekúcií, začneme zrážať najprv prednostné pohľadávky a až potom neprednostné. Prednostné pohľadávky presne definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavky na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby. Medzi neprednostné patria napríklad pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov, poplatky telekomunikačných operátorov," vysvetľuje Peter Višváder. Suma zrážky sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok penzie sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi a rozdelí sa na tri časti. Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá na uspokojovanie prednostných pohľadávok a tretia sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu a suma vreckového. „Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí penzistovi zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (49,87 eura) a v zariadení bez poskytovania stravovania mu musí zostať najmenej 75 % sumy životného minima (149,61 eura), dodal Višváder.

Každý dôchodca si musí uvedomiť, že jeho prípadnou smrťou sa dlhy nepremlčujú. Sú predmetom dedičského konania a zaplatiť ich budú musieť jeho deti alebo tí, ktorí po ňom budú dediť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #exekúcia #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk