Kto má nárok na minimálny dôchodok a kto nie

24.04.2018 09:57
peniaze, dôchodok, peňaženka, euro
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede k minimálnemu dôchodku.

Mám dôchodok vyšší ako 271,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok (MD)?

Výška MD 271,30 eura je od 1. 1. 2018 najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia (KODP). Nie je to však hraničná suma na vznik nároku naň. Výška MD sa mení v závislosti od počtu získaných rokov KODP. To, či vznikne nárok naň, sa bude porovnávať vždy so sumou MD zodpovedajúcou získaným rokom KODP. Napríklad ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška jeho MD bude 343,20 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na MD má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

V zamestnaní som odpracovala 39 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 313,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na MD splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov KODP, úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma MD a poberateľ dôchodku požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). KODP je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo v ktorom bol dôchodok priznaný; a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Všetky podmienky na jeho priznanie sú vysvetlené aj na stránke Sociálnej poisťovne. Za 30 rokov KODP patrí minimálny dôchodok 271,30 eura, za 39 rokov patrí vo výške 307,20 eura. V zamestnaní ste získali 39 rokov, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nemusí byť zároveň aj KODP. Ak by aj KODP bolo všetkých 39 rokov, váš starobný dôchodok je vyšší ako suma MD 307,20 eura. Vzhľadom na to nemáte nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?

Nie. Valorizácia od 1. januára sa netýka priamo vlastného MD, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, z ktorého bol tento minimálny dôchodok určený. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška pôvodného starobného či invalidného dôchodku, je potrebné vždy prehodnotiť aj nárok na MD. Vypláca sa potom automaticky ten, ktorý je pre dôchodcu výhodnejší. Výška MD sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. SP preto k tomuto dátumu pravidelne prehodnocuje aj trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na MD rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi SP vypláca starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk