Pozostalostná penzia? Mnohí netušia, na čo majú nárok

23.04.2018 11:22
vdova, smútok
Ilustračné foto. Autor:

Strata životného partnera či partnerky je pre pozostalého vždy veľmi ťažká. Často to však býva aj vážny finančný problém. Mnohí totiž netušia, na čo má pozostalá osoba nárok a akú sumu penzie po zomretom môže vôbec dostať.

Po smrti jedného z manželov môže pozostalý partner požiadať o pozostalostnú penziu, ktorú dostáva takmer 293-tisíc vdov a viac ako 47-tisíc vdovcov. Na to, aby ju pozostalí dostávali, musia po vystavení úmrtného listu navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a písomne o priznanie tejto dávky požiadať, Sociálna poisťovňa ju nezačne vyplácať automaticky. Na spísanie žiadosti o dôchodok je vhodné sa najskôr telefonicky objednať.

„Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká ale iba v prípade, ak zosnulá osoba bola manželom alebo manželkou pozostalého. Na túto dávku nemajú teda nárok ľudia, ktorí neboli zosobášení," upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ani v prípade, že žili v spoločnej domácnosti veľa rokov. Táto dávka nepatrí ani rozvedeným manželom. Je teda dôležité vedieť, že nárok na pozostalostný dôchodok zaniká vždy uzatvorením manželstva, úmrtím vdovy či vdovca a dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela či manželky. „Skutočnosť, že poberateľ vdovského alebo vdoveckého dôchodku uzavrel nové manželstvo, musia Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu. Ak túto skutočnosť neoznámia včas, navyše vyplatené dôchodky budú musieť vrátiť," vraví Višváder.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky – napríklad poberá starobný dôchodok a aj vdovský, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov. A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 350 eur a vdovský dôchodok je v sume 360 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude skrátená o polovicu, teda na sumu 175 eur. Spolu tak bude dostávať 535 eur.

Na Slovensku žije aj viac ako 22-tisíc sirôt, ktoré poberajú sirotský dôchodok. „Nárok naň vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania," vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Višváder.

Suma sirotskej dávky je 40 % zo starobného alebo invalidného dôchodku zomretého rodiča. Ak napríklad rodič poberal starobný dôchodok v sume 580 eur, sirotský dôchodok sa bude dieťaťu vyplácať v sume 232 eur.

Sirotský dôchodok sa vypláca po dobu, počas ktorej sa sirota považuje za nezaopatrené dieťa. Platí pritom, že na účely dôchodkového poistenia sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje štúdiom na povolanie, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie, ani pracovať z dôvodu choroby alebo stavu, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozostalostná penzia #sirotský dôchodok #vdovský dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk