Kedy môžem ísť do dôchodku?

20.04.2018 10:30
výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede k dôchodkovému veku.

Narodila som sa 6. 3. 1958 a vychovala som 3 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek? Bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek dovŕšite 6. 12. 2018 a nebude sa predlžovať. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka tých žien, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. 12. 1961), a ani tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórií funkcií.

Narodil som sa 17. 3. 1956. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Dôchodkový vek dovŕšite 3. 8. 2018. Ministerstvo práce dôchodkový vek na rok 2018 stanovilo na 62 rokov a 139 dní a na príslušný kalendárny rok ho ustanovuje opatrením vždy do konca októbra predchádzajúceho roka. Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom potrebným na výpočet dôchodkového veku je dátum narodenia. Ak ide o ženu alebo poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, po zadaní potrebných údajov sa pri výpočte dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Narodil som sa 12. 12. 1954. Dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov som nepožiadal o starobný dôchodok. Ak oň požiadam v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Postupná úprava dôchodkového veku sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. decembri 1954, teda tých, ktorí vek 62 rokov dovŕšia po 31. 12. 2016. Dôchodkový vek ste dovŕšili 12. 12. 2016. O dôchodok môžete požiadať spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku.

Narodila som sa 2. 5. 1958. Od narodenia do dosiahnutia plnoletosti som vychovala dve deti. Tretie dieťa sa narodilo 11. 1. 1989 a zomrelo 26. 11. 1989. Bude sa toto dieťa rátať pre vekovú podmienku? Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Áno. Pre určenie dôchodkového veku sa vám bude zohľadňovať výchova o tri deti. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Podmienka výchovy dieťaťa sa považuje za splnenú tiež, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku. Dôchodkový vek dovŕšite 2. 2. 2019.

Narodil som sa 24. 11. 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku (dôchodkový vek ustanovený na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní). Tento vek dovŕšite 11. 4. 2020. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. najskôr od 11. 4. 2018. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok životného minima, ktoré je do 30. 6. 2018 stanovené na 199,48 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu budete pracovať. Všetky podmienky nároku na predčasný dôchodok nájdete aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Narodila som sa 5. 10. 1958. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Podľa opatrenia ministerstva práce dôchodkový vek ustanovený na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní. Tento vek dovŕšite 21. 2. 2021. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasný dôchodok. Napriek tomu, ak na tom budete trvať, máte právo podať si žiadosť, ale táto bude zamietnutá z dôvodu nesplnenia uvedenej vekovej podmienky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodkový vek #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk