Penzie stradôchodcov: Vyšší dôchodok už dostalo 72-tisíc penzistov

16.04.2018 11:07
dôchodca, dôchodok, penzia, pes
Ilustračné foto. Autor:

Prepočet dôchodkov sa týka viac ako 135 000 dôchodcov, ktorí odišli do penzie pred 1. januárom 2004 a ktorým musí Sociálna poisťovňa podľa novej právnej úpravy nanovo určiť sumu ich dôchodku. Od začiatku roka doteraz už rozhodnutie dostalo približne 72 000 penzistov.

Dôchodca o prepočítanie penzie žiadať nemusí. Urobí tak za neho Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať. „O sume dostane dôchodca, ktorého starobný dôchodok sa prepočíta, rozhodnutie,“ avizuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ktorá vydá rozhodnutie najneskôr do 31. októbra 2018.

„Poberatelia starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy dôchodku a nebolo im ešte doručené rozhodnutie, sa nemusia obávať a nemusia žiadať o prepočet. Sociálna poisťovňa dôchodok prepočíta automaticky. Ak im vznikne nárok na zvýšenie ich dôchodku, bude im táto zvýšená suma doplatená spätne od 1. januára 2018 bez ohľadu na to, kedy bude o novom určení sumy dôchodku rozhodnuté,“ konštatoval Višváder. Ako povedal, rozhodnutia z hromadného automatického spracovania už starodôchodcom zaslali a ďalšie, o ktorých rozhodujú individuálne, budú zasielať postupne v závislosti od dátumu narodenia poberateľov dôchodkov s automatickým dávkovaním.

Môže si starobný dôchodca overiť, či sa ho prepočet týka? „To, či sa na dôchodcu takzvaný prepočet dôchodku vzťahuje, nie však samotný výpočet dôchodku, pretože ten je zložitý, si môže jednoducho zistiť na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. V časti "Prepočet dôchodkov starodôchodcom“ sme pripravili kalkulačku, kde po zadaní požadovaných údajov, hlavne toho, podľa akého zákona mu bol dôchodok priznaný, dôchodca ihneď zistí, či sa na neho prepočet vzťahuje, alebo nie. V kalkulačke sú aj ukážky rozhodnutí, teda kde dôchodca nájde požadovaný údaj. Tiež je možné v tejto veci zatelefonovať do Sociálnej poisťovne na bezplatnú linku 0800 123 123, kde zamestnanci dôchodcu informujú, či sa na neho prepočet vzťahuje, alebo nie. Je to možné aj mailom prostredníctvom „Formulára pre otázky“ na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne," približuje možnosti, ako môže penzista informácie získať, Peter Višváder.

Ako upozornil, na vyplatenie novo určenej sumy dôchodku za obdobie pred 1. januárom 2018 poberateľ nemá právny nárok a takejto žiadosti dôchodcu nie je možné vyhovieť. „Zvýšený starobný dôchodok môžeme priznať tzv. starodôchodcom len od 1. januára 2018 tak, ako to stanovuje zákon o sociálnom poistení. Ak teda dôchodcovi vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, Sociálna poisťovňa doplatí sumu, ktorá mu patrí od účinnosti zákona, teda od 1. januára 2018,“ dodal Višváder.

Zákon, ktorý platil do konca roka 2003, zohľadňoval predovšetkým solidaritu, kým zákon, ktorý začal platiť v januári 2004, je viac zásluhový. Ako skonštatoval minister práce Ján Richter, uvedomuje si, že zvyšovanie penzií očakávalo všetkých 451-tisíc starodôchodcov. „Mali sme však záujem objektivizovať veci a chceli sme, aby navýšený dôchodok dostali najmä tí, ktorým bolo nie ich zavinením ublížené pre obsahovo rozdielne zamerané zákony,“ povedal Richter.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #starodôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk