Kto o zvýšenie dôchodku požiada, začne vyššiu penziu poberať skôr

10.04.2018 11:07
dôchodca, dôchodok, pracujúci, traktor
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodcom, ktorí počas roka pracujú, zvýši Sociálna poisťovňa vždy začiatkom nasledujúceho roku ich penziu automaticky. O zvýšenie však môžu aj požiadať, akonáhle prestanú pracovať. V takom prípade začnú poberať vyššiu penziu skôr.

„Ak pracujúcemu dôchodcovi počas roka 2018 zanikne dôchodkové poistenie (prestane pracovať) a získa obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie starobného dôchodku za toto obdobie neformálnou žiadosťou – listom. V liste uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska); o čo žiada – o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 získané počas poberania starobného dôchodku; od ktorého dátumu o zvýšenie žiada – najskôr od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia. Svoju žiadosť podpíše a zašle ju ústrediu Sociálnej poisťovne,“ informuje Sociálne poisťovňa vo svojej správe.

V prípade, že má niekto viac pracovných pomerov, môže podať žiadosť až potom, ako mu zaniknú všetky dôchodkové poistenie. To znamená, že ak niekto pracuje súčasne pre dvoch zamestnávateľov, nestačí, aby prestal pracovať len pre jedného z nich. Žiadosť o zvýšenie penzie môže podať až potom, keď prestane pracovať pre oboch.

Požiadať o zvýšenie dôchodku penzista môže aj vtedy, ak zmení zamestnávateľa. Ak bude napríklad do konca apríla pracovať pre jednu firmu a od mája sa zamestná v inej, môže od 1. mája požiadať o zvýšenie svojej penzie. Jeho pôvodné poistenie totiž zaniklo a bez ohľadu na to, že mu od nasledujúceho dňa vzniklo nové poistenie, má nárok na zvýšenie svojho dôchodku.

Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení dôchodku do 60 dní od podania žiadosti. V zložitých prípadoch, napríklad keď je potrebné zistiť vymeriavacie základy, môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom dôchodcu písomne informuje.

Dôchodca môže požiadať o zvýšenie svojho dôchodku len raz počas kalendárneho roku. „Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné v roku 2018 zvýšiť starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok automaticky od 1. januára 2019,“ informuje Sociálna poisťovňa. Automaticky sa od januára zvýšia penzie aj všetkým tým dôchodcom, ktorým počas tohto roka dôchodkové poistenie nezanikne a teda nemôžu o zvýšenie penzie požiadať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #seniori #zvýšenie dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk