Minimálny dôchodok: Za tridsať a viac rokov práce

04.04.2018 13:42
dôchodca, dôchodok, penzia, pes
Ilustračné foto. Autor:

Ľudia, ktorí roky pracovali za nízku mzdu, sa po odchode do penzie nemusia obávať, že skončia na úrade práce so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi. Po splnení zákonom daných podmienok totiž väčšinou majú nárok na minimálny dôchodok.

O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie starobnej penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. „Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie," vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna. Závisí od počtu takzvaných kvalifikovaných rokov poistenca. Výška minimálnej penzijnej dávky sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna určené v sume 199,48 eura. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval Višváder.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 245,60 eura. Minimálny dôchodok za 45 odpracovaných rokov je však 343,20 eura mesačne, čo predstavuje 1,72-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu bude jeho starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho o 67,60 eura (343,20 – 245,60 = 97,60 eura) na minimálny dôchodok 343,20 eura mesačne.

Pravidelne sa minimálny dôchodok prehodnocuje vždy od 1.¤januára z dôvodu valorizácie. Minimálne dôchodky sa však nezvyšujú automaticky, pretože valorizácia sa netýka priamo vlastného minimálneho dôchodku, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok určený.

Na rozdiel od pomoci v hmotnej núdzi sa pri minimálnom dôchodku netestuje príjem a majetok domácnosti, ale len dôchodkový príjem jednotlivca.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, musia aj naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze," vysvetlil Višváder. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk