Kedy môžete ísť do dôchodku

26.03.2018 11:05
kalendar, dni, sviatky, nedela, nakupy
Ilustračné foto. Autor:

Jednou z podmienok na získanie starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Ten v súčasnosti dosahuje 62 rokov a 139 dní.

Dôchodkový vek sa však od minulého roku každoročne upravuje v závislosti od vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Keďže vek dožitia sa predlžuje, zvyšuje sa aj dôchodkový vek. Ešte v roku 2016 mohli ľudia odísť do dôchodku po dosiahnutí veku 62 rokov. Minulý rok bolo možné o starobný dôchodok požiadať až vo veku 62 rokov a 76 dní.

Tento spôsob zvyšovania dôchodkového veku sa však netýka:

  • poistencov narodených do 31. decembra 1954,
  • žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a
  • poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Zistiť, kedy vám vznikne nárok na starobný dôchodok, môžete prostredníctvom kalkulačky na stránke Sociálnej poisťovne. Do kalkulačky je potrebné zadať len dátum narodenia, pohlavie a poprípade údaje o deťoch a údaje o zamestnaní v prvej pracovnej kategórii. Keďže sa vek odchodu do dôchodku každoročne zvyšuje, je v súčasnosti možné pomocou tejto kalkulačky určiť vek odchodu do dôchodku len do 19. mája 2019.

V minulosti sa chodilo do dôchodku skôr

Pred rokom 2004 bol dôchodkový vek stanovený rozlične pre mužov a pre ženy. Kým muži mohli odísť do penzie po dosiahnutí 60 rokov, u žien závisel dôchodkový vek od počtu vychovaných detí. Ženy, ktoré mali päť alebo viac detí, mohli odísť do penzie už po dovŕšení veku 53 rokov.

Podľa právneho stavu platného do 31. decembra 2003 mala žena nárok na starobný dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň:

  • 53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
  • 54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
  • 55 rokov, ak vychovala dve deti,
  • 56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
  • 57 rokov, ak nemala deti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodkový vek #odchod do dôchodku #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk