Rozpočet seniorov, aspoň čiastočne, zlepšia zľavy a rôzne výhody

26.02.2018 09:17
peniaze, dôchodok, sporenie, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Priemerný starobný dôchodok dosahuje na Slovensku necelých 440 eur. Odchodom do penzie sa tak mnoho dôchodcov dostáva na hranicu chudoby. Aspoň čiastočne sa im ich situáciu snaží štát zlepšiť rôznymi výhodami a zľavami.

Už niekoľko rokov majú ľudia, ktorí odpracovali minimálne 30 rokov, nárok na minimálny dôchodok. Ľudia, ktorí po rokoch práce odchádzajú do dôchodku, tak už nekončia na úradoch práce so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi. Od januára prepočítava Sociálna poisťovňa dôchodky penzistom, ktorí odišli do dôchodku pred rokoch 2004. Niektorí už dostali rozhodnutia o tom, že im zvyšujú dôchodok paušálne o 25,50, iní budú rozhodnutia o zvýšení penzie, respektíve vyplácaní doterajšej sumy dôchodku dostávať až do konca októbra s tým, že ak sa im suma dôchodku zvýši, dlžná suma im bude vyplatená spätne od januára.

Relatívne nízky dôchodok je zrejme aj častým dôvodom toho, že sa starobní dôchodcovia zamestnajú. Pracuje ich takmer 150-tisíc. Za odpracované roky navyše im potom Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok. „Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná o zvýšení dôchodku rozhodnúť v lehote do 31. marca 2018. V tejto lehote bude pracujúcim poberateľom starobného dôchodku zaslané písomné rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku. Starobný dôchodok zvýši Sociálna poisťovňa automaticky, bez písomnej žiadosti dôchodcu, od 1. 1. 2018 za obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ak za toto obdobie dôchodok ešte zvýšený nebol. Pri automatickom zvýšení dôchodku sa neprihliada na skutočnosť, či dôchodkové poistenie trvalo 31. 12. 2017 alebo zaniklo ešte pred týmto dňom,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Novinkou pre pracujúcich dôchodcov bude, že od júla, ak zarobia za mesiac 200 eur, nebudú platiť odvody. „Od tohto termínu si dôchodcovia budú môcť vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, ak zárobok z nej nepresiahne 200 eur mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a dokonca aj poberateľov predčasného starobného dôchodku,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Dôchodcovia majú však nárok aj na viaceré výhody a zľavy, ktoré však nie sú automatické. Môžu napríklad usporiť na miestnych daniach. O ich výške, ale aj o podmienkach, za akých ich získajú, sa dozvedia zo všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí. Tie sú zverejnené na webových stránkach alebo sa na ne môžu spýtať osobne na príslušnom úrade alebo ich nájdu na vývesnej tabuli pred úradom. Zľavy sa týkajú napríklad platenia daní z nehnuteľností, poplatku za psa či komunálny odpad.

Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Musia však predložiť potrebné doklady. Ak je jeden z dôchodcov aj zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí vôbec. Musí však tiež predložiť potrebné doklady.

Už niekoľko rokov dôchodcom štát prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To zdokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #zľavy pre dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk