Druhy dôchodkov? Kedy a kto má na akú dávku nárok

02.02.2018 09:25
dôchodca, dôchodok, senior
Ilustračné foto. Autor:

Seniorov, a teda aj starobných či predčasných dôchodcov, na Slovensku pribúda. V posledných rokoch však narastá aj počet invalidných dôchodcov.

Len v decembri bolo vyplatených spolu 1 390 405 dôc­hodkových dávok. Najpočetnejšiu skupinu z nich predstavovali starobné dôchodky – 1 064 393, po nich nasledovali invalidné dôchodky – 235 706. Pred­časných dôchodkov vyplatila Sociálna poisťovňa celkom 16 467, vdovských 294 914, vdoveckých 47 147 a sirotských 20 481.

Každý, kto dosiahne tento rok dôchodkový vek, teda 62 rokov a 139 dní (čo je dôchodkový vek určený na rok 2018), môže požiadať o priznanie starobného dôchodku. Dôchodkový vek platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a (alebo) II. kategórie funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva. Musia však splniť aj ďalšiu podmienku – mať odpracovaných minimálne 15 rokov.

Ak ten, kto o tento druh dôchodku žiada, nespĺňa podmienky, žiadosť mu zamietnu. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku penzie až počas konania o priznanie dôchodku, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, vymeriavacie základy, z ktorých poistenec odvádzal poistné,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Aj keď sa vek odchodu do penzie už druhý rok zvyšuje, zďaleka nie je v rámci Európskej únie najvyšší. V Belgicku je to napríklad 65 rokov, na Islande 67 rokov, v Nemecku 65 až 67 rokov, v Rakúsku odchádzajú do penzie muži vo veku 65 a ženy vo veku 60 rokov, rovnako je to aj vo Veľkej Británii.

Človek, ktorý dosiahol dôchodkový vek a odpracoval minimálne 30 rokov, ale jeho zárobky boli nízke, môže dostať minimálny dôchodok. Ak však splní aj ďalšie zákonom stanovené podmienky. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku sa od januára tohto roku zvýšila z 269,50 eura na 271,30 eura.

Ľudia, ktorí žiadajú o priznanie predčasného starobného dôchodku, musia okrem splnenia podmienok, teda že majú do riadneho starobného dôchodku maximálne dva roky, nesmú byť zamestnaní a ich predčasný dôchodok musí dosiahnuť minimálne 239,40 eura, počítať s tým, že im za každých aj začatých 30 dní skoršieho odchodu do penzie ubudne z dôchodku pol percenta. Predčasní penzisti sa budú môcť od júla budúceho roka zamestnať. Lenže iba v prípade, že ich príjem nepresiahne mesačne sumu dvesto eur.

Ďalšou dôchodkovou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Nárok na túto pozostalostnú dávku majú len manžel či manželka. Druh ani družka, i keď žili so zosnulým roky v spoločnej domácnosti, nárok nemajú. Rovnako zaniká aj tomu pozostalému partnerovi, ktorý uzatvorí nové manželstvo. Skutočnosť, že uzavreli nové manželstvo, musia Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky: byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňať podmienky nároku na starobný alebo nemať priznaný predčasný dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #predčasný dôchodok #seniori #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk