O koľko vzrastú dôchodky pracujúcim penzistom

01.02.2018 08:13
priznanie, daňové, dane, odvody, peniaze,...
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa vyplatí prvýkrát vyššie penzie v apríli aj s doplatkom za prvé tri mesiace.

Príklad 1

Pani Adela pracovala od 1. februára 2017 do konca novembra 2017 na zmluvu, pričom jej hrubý zárobok bol 800 eur mesačne. V súčasnosti poberá starobný dôchodok vo výške 480 eur. Po skončení zamestnania nepožiadala o zvýšenie svojej penzie. O koľko sa jej teraz zvýši dôchodok?

Najprv vypočítame jej osobný mzdový bod (OMB), ktorý sa vyráta ako celkový príjem (8 000 eur) vydelený všeobecným vymeriavacím základom (10 596 eur).

OMB = 8 000 / 10 596
OMB = 0,7551

Zvýšenie sa vypočíta ako súčin jednej polovice jej osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH pre rok 2018 = 11,9379 eura).

Zvýšenie = (0,7551 / 2) x 11,9379
Zvýšenie = 4,60 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku a výslednú sumu zaokrúhlime na desať eurocentov nahor. Od 1. januára 2018 bude preto dostávať dôchodok 484,60 eura mesačne.

Príklad 2

Pani Lívia si popri dôchodku privyrába upratovaním v jednej firme. Pracuje len štyri hodiny týždenne na dohodu, a preto mesačne zarobí 40 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak pracovala celý minulý rok? V tomto roku dostáva penziu v sume 430 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (480 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 596 eur).

OMB = 480 / 10 596
OMB = 0,0454

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako súčin jednej polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (11,9379 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH
Zvýšenie = 0,0454 / 2 × 11,9379
Zvýšenie = 0,30 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 430 eur a výsledná suma sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor. Od januára by tak mala dostávať dôchodok vo výške 430,30 eura mesačne.

Príklad 3

Dôchodca Martin sa od 1. novembra 2017 zamestnal na dohodu. Zamestnaný bol len tento jeden mesiac, pričom jeho hrubý príjem bol 600 eur. O zvýšenie dôchodku doteraz nepožiadal. O koľko sa mu v januári zvýši dôchodok, ak v súčasnosti poberá penziu vo výške 410 eur?

Najprv musíme vypočítať jeho osobný mzdový bod, ktorý sa rovná podielu jeho celkovej hrubej mzdy (600 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 596 eur).

OMB = 600 / 10 596
OMB = 0,0567

Zvýšenie penzie vypočítame ako súčin polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá je v roku 2018 vo výške 11,9379 eura.

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH
Zvýšenie = 0,0567 / 2 × 11,9379
Zvýšenie = 0,40 (po zaokrúhlení)

Túto sumu následne pripočítame k doteraz vyplácanému dôchodku vo výške 410 eur a výslednú sumu zaokrúhlime na desať eurocentov nahor. Jeho penzia preto vzrastie na 410,40 eura.

Príklady sú len ilustračné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #seniori #zvyšovanie dôchodkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk