Dôchodkoví sporitelia by mali dostať výpis z účtu

31.01.2018 12:48
dôchodok, dôchodca, vnúča, vnučka, banka
Ilustračné foto. Autor:

Do konca januára sú povinné dôchodkové správcovské spoločnosti zaslať všetkým sporiteľom výpis o nasporených prostriedkoch za predchádzajúci rok.

Aj keď výpisy zasielajú dôchodkové spoločnosti, niektorí sa obracajú s touto požiadavkou na Sociálnu poisťovňu. „Sociálna poisťovňa upozorňuje sporiteľov v II. pilieri, že výpisy o nasporených prostriedkoch zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti, nie Sociálna poisťovňa,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa vo svojej správe.

Sporitelia majú zároveň právo raz do roka žiadať od Sociálnej poisťovne bezplatné písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu. Keďže dôchodkové spoločnosti zasielajú výpisy na poslednú známu adresu, je potrebné im každú zmenu adresy oznámiť.

Sociálna poisťovňa vedie výpisy z individuálnych účtov poistencov, ktoré dokumentujú priebeh poistných vzťahov a vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na sociálne poistenie. Okrem toho, že umožňuje poistencom pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojho webového sídla, na požiadanie poistenca výpis zašle aj listom. V súvislosti s druhým pilierom poskytuje informácie len vtedy, ak vzniknú nezrovnalosti pri postupovaní príspevkov zo Sociálnej poisťovne do DSS.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk