Penzisti môžu získať naspäť už zaplatené dane

25.01.2018 09:12
dôchodca, dôchodkyňa, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodcovia, ktorí vlani pracovali, môžu teraz získať všetky dane, ktoré im zamestnávateľ strhol z platu. Podmienkou je, aby ich celoročný príjem za minulý rok neprekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane.

Nárok na vrátenie už zaplatených daní tak môžu získať tí dôchodcovia, ktorí vlani nezarobili viac ako 1 901,67 eura. Štát im však dane nevráti automaticky. Dostanú ich len tí ľudia, ktorí o to požiadajú. Urobiť tak môžu prostredníctvom daňového priznania.

„Ak daňovník, ktorý bol v roku 2017 poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, dosiahol v roku 2017 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktorých úhrn nepresiahol sumu 1 901,67 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A za rok 2017,“ vraví hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Aj keď takýto penzista nemá povinnosť podávať daňové priznanie, môže tak urobiť dobrovoľne. „Ak v daňovom priznaní uvedie úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celý rok 2017 v sume nepresahujúcej 1 901,67 eura, jeho daňová povinnosť bude nulová a potom preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu zrazil zamestnávateľ, uvedené v príslušnom riadku daňového priznania, budú daňovým preplatkom. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou tlačiva daňového priznania,“ hovorí Skokanová.

Pracujúci penzista by nedostal naspäť zaplatené dane len v prípade, ak by výška preplatku bola menšia ako päť eur. K daňovému priznaniu je potrebné priložiť kópiu potvrdenia o výške príjmov a zrazených preddavkoch. Takéto potvrdenie je povinný vystaviť každý zamestnávateľ. Daňový úrad by mal preplatok na dani vrátiť do 40 dní od posledného dňa na podanie daňového priznania. Pracujúci penzisti by tak peniaze mali dostať začiatkom mája.

V prípade, že niekto nepodá sám daňové priznanie, ale požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, žiadnu daň naspäť nedostane. Penzistom sa tak oplatí, ak podajú daňové priznanie. Môžu tak získať desiatky až stovky eur. Napríklad dôchodca, ktorý vlani celý rok pracoval na dohodu za sto eur mesačne, môže získať naspäť dane vo výške 218 eur. Ak by zarábal 150 eur, môže získať až 328 eur.

Ak by penzista za minulý rok zarobil viac ako 1 901,67 eura, väčšinou už nemá nárok na žiadne vrátenie daní. Získať naspäť aspoň časť zaplatených daní môžu len tí dôchodcovia, ktorých dôchodok bol vlani nižší ako 316,90 eura. V takom prípade si môžu uplatniť časť nezdaniteľného minima, vďaka čomu im vznikne preplatok na dani.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane dôchodcov #pracujúci dôchodcovia #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk