Starodôchodcom už prepočítavajú penzie

18.01.2018 08:52
banka, účet, poisťovňa, klient
Ilustračné foto. Autor:

Viac ako 135-tisíc slovenských takzvaných starodôchodcov, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, dostane už tento rok zvýšené penzie. Prepočítavaním ich dôchodkov sa tak napraví aspoň čiastočne krivda, ktorá im vznikla tým, že dôchodky priznané do konca roka 2003 boli príliš solidárne.

Dôchodca o prepočítanie penzie žiadať nemusí. Urobí tak za neho Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať. „O sume dostane dôchodca, ktorého starobný dôchodok sa prepočíta, rozhodnutie," avizuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ktorá vydá rozhodnutie najneskôr do 31. októbra 2018.

Zákon, ktorý platil do konca roka 2003, zohľadňoval predovšetkým solidaritu, kým zákon, ktorý začal platiť v januári 2004, je viac zásluhový. Ako skonštatoval minister práce Ján Richter, uvedomuje si, že zvyšovanie dôchodkov očakávalo všetkých 451-tisíc starodôchodcov. „Mali sme však záujem objektivizovať veci a chceli sme, aby navýšený dôchodok dostali najmä tí, ktorým bolo nie ich zavinením ublížené pre obsahovo rozdielne zamerané zákony," povedal Richter.

Automatické prehodnotenie sumy starobnej penzie sa týka viac ako 52-tisíc penzistov. „Toto automatické zvýšenie prebehlo v novembri 2017," povedala riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Michaela Putecová. Išlo o starobné dôchodky, ktoré poisťovňa priznala pred 1. októbrom 1988, a ktoré sa zo zákona zvýšia o pevnú sumu 25,50 eura, a taktiež o penzie, ktorých suma bola nanovo určená a výška dôchodku sa odo dňa jeho priznania nemenila, s výnimkou valorizácií dôchodkov. „Rozhodnutia, ktoré sme v týchto prípadoch vydali, sú už teraz expedované poberateľom starobných dôchodkov a budú expedované ešte počas januára," povedala pre TASR Putecová.

Ďalších viac ako 83-tisíc penzií starodôchodcov musí Sociálna poisťovňa prehodnotiť individuálne. Má na to čas až do 31. októbra. „Odborný zamestnanec na základe spisového materiálu a s pomocou osobitne vyvinutého programového vybavenia novo určí sumu starobných dôchodkov," približuje spôsob prepočtu Putecová. „Vraciame sa minimálne 15 rokov dozadu," upozornila.

„Prepočet dôchodku starodôchodcu je veľmi zložitý a počíta sa každému výsostne individuálne. Nové určenie sumy starobného dôchodku môžeme rozdeliť do dvoch krokov: nové určenie sumy priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa v druhom kroku vypočíta nová suma samotného dôchodku, a nové určenie sumy starobného dôchodku z novo upraveného priemerného mesačného zárobku. V novej sume dôchodku sa ďalej zohľadnia všetky zmeny a príplatky, ktoré patria k dôchodku odo dňa jeho priznania alebo po jeho priznaní. Tiež sa postupne pripočítajú všetky valorizácie od priznania dôchodku až do poslednej valorizácie od 1. 1. 2018," vysvetľuje Višváder. „Keďže výpočet novej sumy dôchodku je veľmi zložitý a vychádza z individuálnej situácie dôchodcu v minulosti, Sociálna poisťovňa nemohla pripraviť ani kalkulačku pre informatívny výpočet novej sumy dôchodku. Na webovej stránke sme však pripravili aspoň kalkulačku – Kalkulačka na prepočet dôchodku starodôchodcom, pomocou ktorej si každý dôchodca môže zistiť, či sa na neho prepočet bude vzťahovať alebo nie," dodal.

Sociálna poisťovňa bude podľa nej o týchto dôchodkoch rozhodovať postupne, v závislosti od dátumu narodenia starodôchodcu. „Pôjde sa od najstarších po najmladších," dodala Putecová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zvýšenie dôchodku #starodôchodcovia #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk