Minimálny dôchodok je od januára vyšší

09.01.2018 10:21
dôchodca, dôchodok, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na štátom garantovaný minimálny dôchodok.

Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna tohto roka na úrovni 199,48 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti," povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia.

Minimálny dôchodok sa prehodnocuje vždy od 1. januára z dôvodu valorizácie. Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie sa valorizuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pričom valorizácii podlieha suma starobného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho. Ak je suma starobného dôchodku po valorizácii nižšia, ako je starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, naďalej sa vypláca minimálny dôchodok.

Príklad, ako sa valorizuje dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, uviedla Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia ústredia Sociálnej poisťovne: „Starobný dôchodok určený z vymeriavacích základov poistenca je 256,60 eura. Tento bol však poistencovi zvýšený za 42 odpracovaných rokov na 322,90 eura. Od januára 2018 bude jeho starobný dôchodok zvýšený o 8,40 eura na sumu 265 eur. Od januára sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zvýši zo sumy 322,90 eura mesačne na 325,20 eura mesačne. Znovu sa posúdi nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálnej penzie. Keďže jeho valorizovaný starobný dôchodok je stále nižší ako garantovaný minimálny dôchodok, naďalej sa mu bude vyplácať starobný dôchodok zvýšený na minimálny v sume 325,20 eura," vysvetlila.

Suma minimálnej penzie

Ak dôchodca získa aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – čo je minimálny počet – patrí mu dôchodok minimálne v sume 269,50 eura mesačne – od 1. júla 2015 do 31. decembra 2017, 271,30 eura mesačne – od 1. januára 2018.

K zmene sumy minimálneho dôchodku od 1. januára 2018 dochádza v dôsledku zmeny životného minima, ktoré sa od 1. júla 2017 zvýšilo z 198,09 eura mesačne na 199,48 eura mesačne. O zvýšení dôchodku na sumu 271,30 eura mesačne rozhodne Sociálna poisťovňa opäť automaticky – netreba oň žiadať a písomné rozhodnutie zašle dôchodcovi.

Ako vzrástol minimálny dôchodok

Počet kvalifikovaných rokov Násobok životného minima na určenie minimálneho dôchodku Minimálny dôchodok
  2015 až 2017 2018
30 1,36 269,50 eura 271,30 eura
31 1,38 273,40 eura 275,30 eura
32 1,40 277,40 eura 279,30 eura
33 1,42 281,30 eura 283,30 eura
34 1,44 285,30 eura 287,30 eura
35 1,46 289,30 eura 291,30 eura
36 1,48 293,20 eura 295,30 eura
37 1,50 297,20 eura 299,30 eura
38 1,52 301,10 eura 303,30 eura
39 1,54 305,10 eura 307,20 eura
40 1,57 311,10 eura 313,20 eura
41 1,60 317,00 eura 319,20 eura
42 1,63 322,90 eur 325,20 eura
43 1,66 328,90 eura 331,20 eura
44 1,69 334,80 eura 337,20 eura
45 1,72 340,80 eura 343,20 eura
46 1,75 346,70 eura 349,10 eura
47 1,78 352,70 eura 355,10 eura
48 1,81 358,60 eura 361,10 eura
49 1,84 364,50 eura 367,10 eura
50 1,87 370,50 eura 373,10 eura
51 1,90 376,40 eura 379,10 eura

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk