Zvyšovanie penzií? Väčšina dôchodkov porastie o pevnú sumu

18.12.2017 10:26
dôchodca, dôchodok, seniori, snehuliak, zima
Ilustračné foto. Autor:

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú dvoma percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku. Keďže valorizáciou takzvanou dôchodcovskou infláciou by penzie vzrástli približne o tri eurá, väčšina z 1,4 milióna slovenských dôchodcov bude mať dôchodok zvýšený o pevnú sumu.

„Dôležité je, že každému dôchodcovi sa do budúcnosti aj v čase nízkej inflácie bude zvyšovať aspoň o minimálnu pevnú sumu vypočítanú ako 2 % z priemerného dôchodku daného druhu. Zároveň zachovávame koncepciu valorizácie z roku 2012, naviazanú na individuálnu percentuálnu valorizáciu o reálnu dôchodcovskú infláciu,“ povedal hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky rezortu financií je index dôchodcovskej inflácie, ktorou by sa mali valorizovať dôchodkové dávky v januári 2018, na úrovni 0,8 percenta. A tak dôchodkyňa, ktorá dostáva starobný dôchodok v sume 350,30 eura mesačne a vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 105,10 eura mesačne, by podľa dôchodcovskej inflácie dostala starobný dôchodok zvýšený o 2,90 eura a vdovský o 0,90 eura, penzia jej bude zvýšená o 8,40, pretože táto suma je vyššia ako suma 2,90 eura. Vdovský dôchodok sa zvýši o 2,40 eura, pretože táto suma je vyššia ako suma 0,90 eura. Od januára tak bude spolu dostávať 466,20 eura.

„Penzista, ktorý poberá starobný dôchodok v sume 1 060 eur mesačne, bude mať nárok na zvýšenie svojho dôchodku o dôchodcovskú infláciu, pretože 0,8 percenta z jeho penzie je 8,50 eura, kým zvýšenie o pevnú sumu len 8,40. Od januára mu teda Sociálna poisťovňa bude vyplácať dôchodok zvýšený o dôchodcovskú infláciu, a bude dostávať 1 068,50 eura mesačne," vysvetľuje princíp valorizácie dôchodkov Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak dôchodca poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Penzie, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.

„O zvýšenie nie je potrebné požiadať, dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona. Rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu januára 2018, zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2018 a súčasne vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. januára 2018 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2018," dodala Grauzelová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#valorizácia #zvyšovanie dôchodkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk