Invalidný dôchodok možno získať aj bez dlhodobej práceneschopnosti

06.12.2017 15:06
invalid, ťažko zdravotne postihnutý, ŤŽP
Ilustračné foto. Autor:

Aj keď väčšina ľudí žiada o invalidný dôchodok až potom ako je dlhodobo práceneschopná, podľa Sociálnej poisťovne to nie je podmienkou.

„Invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Občan je invalidný vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Zdravotný stav žiadateľa o invalidný dôchodok posudzuje na návrh ošetrujúceho lekára posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Postupovať musí pritom podľa zákona o sociálnom poistení. Ten vo svojej prílohe podrobne stanovuje pre jednotlivé diagnózy percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Kto chce získať invalidný dôchodok, musí oň písomne požiadať na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. „Ak má občan z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti ešte nárok na dávku nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné, aby o priznanie invalidného dôchodku požiadal až vtedy, keď je už známy deň zániku nároku na uvedené dávky. Bez určenia tohto dňa totiž nie je možné rozhodnúť o priznaní invalidného dôchodku,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.

Okrem poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, je potrebné na získanie invalidného dôchodku splniť aj ďalšiu podmienku a tou je potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný po 31. decembri 2009, je:

  • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
  • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,
  • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,
  • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,
  • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
  • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,
  • najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk