Najprv podpora, potom predčasná penzia

05.12.2017 10:48
výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný
Ilustračné foto. Autor:

Nájsť si prácu vo vyššom veku je väčšinou náročné. Aj keď nezamestnanosť klesá, firmy veľakrát uprednostnia mladších zamestnancov. Ľuďom v preddôchodkovom veku tak často nezostáva nič iné, ako poberať dávku v nezamestnanosti alebo požiadať o predčasný dôchodok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti či predčasný dôchodok má človek len vtedy, ak splní stanovené podmienky. V prípade dávky v nezamestnanosti je potrebné, aby človek nemal prácu a bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie aspoň dva roky poistený. V prípade, že pracoval len na dobu určitú, postačí mu, ak dva roky poistenia získal v posledných štyroch rokoch. Získať predčasný dôchodok zase môžu ľudia, ktorí odpracovali aspoň 15 rokov, chýbajú im maximálne dva roky do dosiahnutia dôchodkového veku a vypočítaný dôchodok dosahuje aspoň 1,2 násobok životného minima, čo je 239,40 eura.

Pri predčasnom dôchodku platí, že sa vypočíta ako suma riadneho starobného dôchodku, ktorý sa následne zníži o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré danému človeku chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku. Toto zníženie je pritom trvalé.

Ak niekto stratí krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku prácu, je pre neho väčšinou výhodnejšie, ak najprv požiada o dávku v nezamestnanosti. Ak si počas pol roka, počas ktorého ju môže poberať, nenájde robotu, až potom môže požiadať o predčasný dôchodok. Keďže oň požiada neskôr, vypočítaná penzia sa mu zníži menej, ako keby ihneď odišiel na predčasný dôchodok. Napríklad, ak niekto odíde do predčasného dôchodku v najskoršom možnom termíne, teda o dva roky skôr, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta. Ak bude najprv šesť mesiacov nezamestnaný a až potom požiada o predčasnú penziu, jeho renta sa zníži o 9,5 percenta. Vďaka tomu bude už stále dostávať viac peňazí, ako keby o predčasnú penziu požiadal skôr.

Počas obdobia nezamestnanosti dosahuje podpora približne polovicu doterajšej hrubej mzdy. Ak napríklad niekto zarábal v hrubom 700 eur, mal by dostať dávku vo výške približne 350 eur. Maximálne sa však podpora počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. „Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Aj keď má Sociálna poisťovňa na vybavenie žiadosti 60 dní, priemerne jej to trvá 14 až 15 dní.

Vybavenie predčasného dôchodku trvá dlhšie. „Zákon Sociálnej poisťovni ukladá vybaviť tieto žiadosti do 60 dní, v zložitých prípadoch do 120 dní, pričom žiadateľ musí byť vyrozumený o takomto predĺžení lehoty. Prax však ukazuje, že Sociálna poisťovňa vybavuje tieto žiadosti v priemere za 45 dní,“ hovorí Višváder.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #predčasný dôchodok #dávka v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk