Penzisti už dostávajú vianočný príspevok

04.12.2017 10:43
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Takmer 1,2 milióna slovenských dôchodcov dostane už tento mesiac vyplatený vianočný príspevok. Dôchodca oň nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí majú naň nárok.

Dôchodcovia ho dostanú rovnakým spôsobom ako dôchodok vo výplatnom termíne v mesiaci december. Navyše viac ako 730-tisíc penzistov bude mať aj tento rok nárok na jeho jednorazové zvýšenie.

Suma vianočného príspevku sa okrem iného odvíja aj od priemernej mzdy v hospodárstve. Na jeho výplatu má tak nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahnu 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. „Priemerná mzda za rok 2016 bola 912 eur, v tomto roku teda bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 547,20 eura,“ informoval hovorca rezortu práce Michal Stuška. Opäť bude platiť, že štát dôchodcom s najnižšími príjmami pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami dostanú nižšie vianočné.

„Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí tým poberateľom starobného, predčasného, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského), sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2017 v sume najviac 547,20 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenska,“ priblížila podmienky nároku naň Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. „Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eura. Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je najviac 199,48 eura mesačne. Tí, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 do 547,20 eura mesačne, dostanú podľa výšky vyplácaného dôchodku príspevok v rozpätí od 87,26 do 24,68 eura. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahujú 398,96 eura mesačne, penzista dostane príspevok v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur,“ vysvetlila Grauzelová.

Jeden poberateľ dôchodku má nárok len na jeden vianočný príspevok. Ak dôchodca poberá penziu v sume 480,60 eura a vdovecký dôchodok vo výške 124,90 eura, sumy dôchodkov sa sčítajú a keďže dostáva spolu 605,50 eura, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 547,20 eura. Ak však starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 184,70 eura a vdovský dôchodok v sume 353,80 eura, po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 538,50 eura, patrí jej teda vianočný príspevok v sume 26,24 eura.

Výšku svojho vianočného príspevku si môže dôchodca vypočítať aj pomocou kalkulačky, ktorú na výpočet vianočného príspevku aj tento rok pripravila Sociálna poisťovňa, alebo si ju vypočíta podľa jednoduchého vzorca. Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku alebo sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (prepočítaná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Po kliknutí na políčko Vypočítať dôchodca ihneď zistí, či mu vianočný príspevok za rok 2017 patrí, alebo nepatrí. Ak dôchodcovi vianočný príspevok patrí, kalkulačka mu ukáže sumu vianočného príspevku a jeho prípadné jednorazové zvýšenie.

Sociálna poisťovňa na výplatu vianočných príspevkov plánuje tento rok minúť 75,06 milióna eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sneiori #vianočný príspevok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk