Ako sa valorizuje minimálny dôchodok

29.11.2017 10:13
dôchodca, dôchodok
Ilustračné foto. Autor:

V rámci každoročnej valorizácie dôchodkov sa nezvyšuje celková vyplácaná suma. Valorizácia sa týka len pôvodnej sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ale nie sumy, o ktorú bol zvýšený na minimálny dôchodok.

To znamená, že sa valorizuje len suma dôchodku po odpočítaní sumy zvýšenia. „Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Platí teda, že ak po valorizácii je pôvodný dôchodok oproti minimálnemu dôchodku stále nižší – bude sa naďalej vyplácať minimálny dôchodok. Ak je po valorizácii dôchodok vyšší – ďalej sa bude vyplácať pôvodný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. To znamená, že dôchodcovi sa vypláca vždy výhodnejšia suma.

Príklad 1

Starobný dôchodok sa k 1. júlu 2015 vyplácal v sume 246,50 eura. Od tohto dátumu bol upravený na sumu minimálneho dôchodku 322,90 eura. Od 1. 1. 2016 sa starobný dôchodok zvýšil o 1,90 eura (246,50 + 1,90 = 248,40) na sumu 248,40 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa dôchodcovi naďalej vyplácal starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 322,90 eura. Od januára 2017 sa starobný dôchodok valorizoval o 8,20, teda na sumu 256,60. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca dostáva naďalej minimálny dôchodok v sume 322,90 eura. V januári 2018 sa bude starobný dôchodok zvyšovať o 8,40 eura na sumu 265 eur. Keďže odpracoval 42 rokov a vypláca sa mu minimálny dôchodok, ktorý sa zvyšuje na sumu 325,20 eura, bude sa mu aj v roku 2018 vyplácať dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku, bude tak dostávať 325,20 eura.

Príklad 2

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 44 rokov, ale keďže bol jeho príjem nízky, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 245,50 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 334,80 eura. Od januára 2016 sa starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (245,50 + 1,90 = 247,40) na sumu 247,40 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa mu aj naďalej vyplácal starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 334,80 eura. Od januára 2017 sa starobný dôchodok valorizoval o 8,20, teda na sumu 255,60. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca dostáva stále minimálny dôchodok v sume 334,80 eura. V januári 2018 sa bude jeho starobný dôchodok valorizovať o 8,40 na sumu 264 eur. Keďže je suma jeho starobného dôchodku ešte stále nižšia ako nová platná suma minimálneho dôchodku na rok 2018 – 337,20, bude sa mu aj naďalej vyplácať dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku, teda bude dostávať 337,20 eura.

Príklad 3

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 43 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 302,40 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 328,90 eura. Od januára 2016 sa starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (302,40 + 1,90 = 304,30) na sumu 304,30 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa mu aj naďalej vypláca starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 328,90 eura. Od januára tohto roka bol jeho dôchodok zvýšený o 8,20, teda na sumu 312,50. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca poberá aj naďalej minimálny dôchodok – 328,90 eura. V januári 2018 sa jeho starobný dôchodok zvýši o pravidelnú valorizáciu – 8,40 eur na sumu 320,90 eura. Keďže aj valorizovaný starobný dôchodok je nižší ako platná suma minimálneho dôchodku na rok 2018, bude sa mu naďalej vyplácať dôchodok upravený na minimálny v sume 331,20 eura.

Príklad 4

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 38 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 295,20 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 301,10 eura. Od januára 2016 sa starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (295,20 + 1,90 = 297,10) na sumu 297,10 eura. Sociálna poisťovňa mu teda naďalej vyplácala minimálny dôchodok. Od januára 2017 sa jeho penzia valorizovala o 8,20, teda na sumu 305,30. Keďže je jeho starobná penzia po valorizácii vyššia ako penzia upravená na sumu minimálneho dôchodku, začal sa mu vyplácať starobný dôchodok v sume 305,30 eura a nárok na minimálny dôchodok mu zanikol. V januári mu bude teda starobný dôchodok valorizovaný na sumu 313,70 eura.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok #seniori #valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk