Minimálny dôchodok: Vyššie sumy od januára

28.11.2017 09:56
dôchodca, dôchodok, penzia, pes
Ilustračné foto. Autor:

Už viac ako dva roky dostávajú slovenskí penzisti, ktorí dlhé roky pracovali za nízku mzdu, starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie. Po rokoch sa jej sumy od januára zvýšia.

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť starobného alebo invalidného dôchodcu pred stavom hmotnej núdze. Ak dôchodkový príjem takéhoto poberateľa dôchodku nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka na úrovni 199,48 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti," povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 245,60 eura mesačne. Odpracoval však 40 rokov a splnil aj ostatné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok za 40 rokov kvalifikovaného obdobia je do konca roka 311,10 eura mesačne. Jeho starobný dôchodok mu teda bol zvýšený na sumu minimálneho, teda na 311,10, dostáva teda viac o 65,50 eura.

Minimálny dôchodok sa prehodnocuje vždy od 1. januára z dôvodu valorizácie. Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie sa valorizuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pričom valorizácii podlieha suma starobného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho. Ak je suma starobného dôchodku po valorizácii nižšia, ako je starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, naďalej sa vypláca minimálny dôchodok.

Príklad, ako sa valorizuje dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, uviedla Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia ústredia Sociálnej poisťovne: „Starobný dôchodok určený z vymeriavacích základov poistenca je 256,60 eura. Tento bol však poistencovi zvýšený za 42 odpracovaných rokov na 322,90 eura. Od januára 2018 bude jeho starobný dôchodok zvýšený o 8,40 eura na sumu 265 eur. Od januára sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zvýši zo sumy 322,90 eura mesačne na 325,20 eura mesačne. Znovu sa posúdi nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálnej penzie. Keďže jeho valorizovaný starobný dôchodok je stále nižší ako garantovaný minimálny dôchodok, naďalej sa mu bude vyplácať starobný dôchodok zvýšený na minimálny v sume 325,20," vysvetlila.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk