O koľko vzrastú dôchodky pracujúcim penzistom v tomto a budúcom roku

10.11.2017 09:30
kalkulačka, dôchodok, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Od januára sa pri zvyšovaní dôchodkov bude používať už nová aktuálna dôchodková hodnota.

Príklad 1

Pani Anna sa od 1. februára 2017 zamestnala na zmluvu. Pracovať bude do konca novembra, pričom jej hrubý zárobok dosiahne 800 eur mesačne. V súčasnosti poberá starobný dôchodok vo výške 480 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok?

Najprv vypočítame jej osobný mzdový bod (OMB), ktorý sa vyráta ako celkový príjem (8 000 eur) vydelený všeobecným vymeriavacím základom (10 596 eur).

OMB = 8 000 / 10 596
OMB = 0,7551

Zvýšenie sa vypočíta ako súčin jednej polovice jeho osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH na rok 2017 = 11,3505 eura).

Zvýšenie = (0,7551 / 2) x 11,3505
Zvýšenie = 4,30 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku a od 1. decembra bude preto dostávať dôchodok 484,30 eura mesačne.

Rok 2018

Ak by za rovnakú mzdu pracovala v budúcom roku, jej mesačný dôchodok by sa zvýšil približne o 4,40 eura. Presnú sumu bude možné vyrátať až po tom, čo bude známa aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018.

Príklad 2

Pani Rozália si popri dôchodku privyrába upratovaním v jednej firme. Pracuje len štyri hodiny týždenne na dohodu, a preto mesačne zarobí 40 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak bude pracovať od 1. februára do 30. novembra 2017? V tomto roku dostáva penziu v sume 430 eur.

O zvýšenie dôchodku môže požiadať až po tom, čo prestane pracovať, teda od 1. decembra 2017. Najprv musíme vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (400 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 596 eur).

OMB = 400 / 10 596
OMB = 0,0378

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (11,3505 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH
Zvýšenie = 0,0378 / 2 × 11,3505
Zvýšenie = 0,215 eura

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 430 eur a výsledná suma sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor. Od decembra by tak mala dostávať dôchodok vo výške 430,30 eura mesačne.

Rok 2018

Ak by za rovnakú mzdu pracovala v budúcom roku, jej mesačný dôchodok by sa zvýšil približne o 0,30 eura. Presnú sumu bude možné vyrátať až po tom, čo bude známa aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018.

Príklad 3

Dôchodca Martin bude od 1. októbra pracovať na dohodu. Zamestnaný bude len tento jeden mesiac, pričom jeho hrubý príjem bude 160 eur. O koľko sa mu zvýši dôchodok, ak v súčasnosti poberá penziu vo výške 410 eur?

Najprv musíme vypočítať jeho osobný mzdový bod, ktorý sa rovná podielu jeho celkovej hrubej mzdy (150 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 596 eur).

OMB = 160 / 10 596
OMB = 0,0152

Zvýšenie penzie vypočítame ako súčin polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá je v roku 2017 vo výške 11,3505 eura.

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH
Zvýšenie = 0,0152 / 2 × 11,3505
Zvýšenie = 0,087

Túto sumu následne pripočítame k doteraz vyplácanému dôchodku vo výške 410 eur a výslednú sumu zaokrúhlime na desať eurocentov nahor. Jeho penzia preto vzrastie na 410,10 eura. O zvýšenie dôchodku môže požiadať až po tom, čo mu zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestane pracovať. Žiadosť môže preto podať najskôr 1. septembra 2017.

Rok 2018

Ak by za rovnakú mzdu pracoval v budúcom roku, jeho mesačný dôchodok by sa zvýšil približne o 0,10 eura. Presnú sumu bude možné vyrátať až po tom, čo bude známa aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018.

Príklady sú len ilustračné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #pracujúci dôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk