Ako sa budú po novom zvyšovať dôchodky

07.11.2017 09:07
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodcom sa ich penzijné dávky budú valorizovať novým spôsobom.

Zvýšia sa o 0,8 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu, ktorá je určená ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017. Nový mechanizmus zvyšovania dôchodkov vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR.

Dôchodcovia o zvýšenie nemusia osobitne žiadať – zvýšené dôchodky dostanú automaticky na účet v banke alebo v hotovosti v ich výplatnom termíne za mesiac január 2018 spolu s doplatkom od 1. januára 2018 do posledného dňa pred ich výplatným januárovým termínom. Zároveň o tom poberatelia dôchodkov dostanú od Sociálnej poisťovne poštou písomné rozhodnutie.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak dôchodca poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Penzie, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018* sú nasledujúce:

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej o Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej o
starobný 8,40 starobný 2,60
predčasný starobný 8,20 predčasný starobný 3,00
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,20 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,70
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,10 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,70
vdovský a vdovecký 5,40 vdovský a vdovecký 2,40
sirotský 2,60 sirotský 1,30

Poznámka: *Čiastkový dôchodok sa v roku 2018 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk