Vianočný príspevok opäť pre viac dôchodcov

18.09.2017 09:50
d.chodok, dôchodca, les
Ilustračné foto. Autor:

Viac ako 1,2 milióna z takmer 1,4 milióna slovenských penzistov dostane aj tento rok k vianočným sviatkom prilepšenie v podobe vianočného príspevku. A viac ako 730-tisíc z nich bude mať nárok aj na jeho jednorazové zvýšenie.

„Podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku poberateľom dôchodku by sa mal vyplácať vianočný príspevok aj tento rok. Rovnako ostáva zachovaný aj vzorec a hranice na jeho výpočet. Ambíciou ministra práce Jána Richtera je aj v tomto roku zachovať nielen vianočný príspevok, ale vyplácať aj jednorazové zvýšenie vianočného príspevku," konštatoval hovorca rezortu práce Michal Stuška. Ako dodal, jeho maximálna suma bude opäť na úrovni 87,26 eura. Ide o pomoc štátu pre nízkopríjmových poberateľov dôchodkov vo vianočnom období, istý bonus na vykrytie zvýšených výdavkov dôchodcom počas sviatkov.

Suma vianočného príspevku sa okrem iného odvíja aj od priemernej mzdy v hospodárstve. Na jeho výplatu má tak nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. „Priemerná mzda za rok 2016 bola 912 eur, v tomto roku teda bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 547,20 eura," informoval Stuška. Opäť bude platiť, že štát dôchodcom s najnižšími príjmami pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami, dostanú nižšie vianočné.

Príspevok dostane ten poberateľ starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorý spĺňa tri podmienky: má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2017, má bydlisko na území Slovenska a suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov nepresiahne 547,20 eura.

Pri jeho vyplácaní sa bude prihliadať aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera) a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, musia do 30. septembra preukázať Sociálnej poisťovni mesačnú sumu dôchodku vyplateného z cudziny.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom tak má opäť dosiahnuť 100 eur a majú mať na ňu nárok dôchodcovia, ktorých dôchodok je do 199,48 eura. Poberateľom dôchodkov od 199,49 do 547,20 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 do 24,67 eura.

Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne len jeden vianočný príspevok. Ak dôchodca poberá penziu v sume 475,35 eura a vdovecký dôchodok vo výške 124,90 eura, suma dôchodkov sa sčíta a keďže dostáva spolu 600,25 eura, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 547,20 eura. Ak starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 184,70 eura a vdovský dôchodok v sume 353,80 eura, po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 538,50 eura, patrí jej vianočný príspevok v sume 26,26 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vianočný príspevok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk