Dôchodky? Viac druhov a každý s inými podmienkami

25.08.2017 09:43
dôchodok, dôchodca, bicykel
Ilustračné foto. Autor:

Takmer 1,7 milióna dôchodkových dávok vypláca Sociálna poisťovňa každý mesiac. Najviac, viac ako milión je starobných dôchodkov, viac ako 300-tisíc je pozostalostných, treťou najčastejšie vyplácanou penzijnou dávkou sú invalidné dôchodky - viac ako 237-tisíc. Každý druh dôchodku má iný účel, aj iné podmienky priznania.

Každý, kto dosiahne dôchodkový vek, teda 62 rokov a 76 dní (čo je dôchodkový vek určený na rok 2017), môže požiadať o priznanie starobného dôchodku. Musí ale splniť aj ďalšiu podmienku – mať odpracovaných minimálne 15 rokov. Existujú aj výnimky – skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961) a tí poistenci, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií. Ak ten, čo o tento druh dôchodku žiada, nespĺňa podmienky, žiadosť mu zamietnu. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie dôchodku, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, vymeriavacie základy, z ktorých poistenec odvádzal poistné," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak človek, ktorý dosiahol dôchodkový vek a odpracoval aspoň 30 rokov (ktoré sa súčasne považujú za kvalifikované roky), avšak zarábal málo, môže dostať minimálny dôchodok. Avšak, ak splní aj ďalšie zákonom stanovené podmienky. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku je na úrovni 136 % sumy životného minima (ešte do konca roka zo sumy 198,09 eur, od 1. januára 2018 to bude 136 % z 199,48 eur).

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného starobného dôchodku, sa musia vysporiadať s faktom, že im za každých aj začatých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku ubudne z dôchodku pol percenta. Navyše ich budúci dôchodok nesmie byť nižší ako 239,40 eura a nesmú pracovať.

Ďalšou dôchodkovou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Nárok na túto pozostalostnú dávku majú len manžel či manželka. Druh ani družka, i keď žili so zosnulým roky v spoločnej domácnosti, nárok nemajú. Nárok na dôchodok a jeho výplatu zaniká aj tomu pozostalému partnerovi, ktorý uzatvorí nové manželstvo.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však súčasne splniť tri podmienky byť invalidným, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňať podmienky nároku na starobný alebo nemať priznaný predčasný starobný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #predčasný dôchodok #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk